ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

ការប្រកាសចំពោះប្រជាជនថ្មីដែលមកពីស្រុកក្រៅរស់នៅនិង(ឈប់)ហើយជិតដល់ពេលកំណត់

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Law Enforcement Section
  • ចុចមើល :659
ការប្រកាសចំពោះប្រជាជនថ្មីដែលមកពីស្រុកក្រៅរស់នៅនិង(ឈប់)ហើយជិតដល់ពេលកំណត់ ការការពារជំងឺ COVID-19ដំឡើងដល់ដំណាក់ការទីបីក្នុងប្រទេសទាំងមូលប្រជាជនស្រុកក្រៅដែល(ឈប់)ឬរស់នៅតៃវ៉ាន់ហើយមានការសង្ស័យឬមានអាការ:ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩សូមទុកចិត្តនិងចេញមុខទៅពិនិត្យធ្វើតេស្ដហ័នៅមន្ទីរពេទ្យហើយក្រុមការងារមិនប្ដឹងប្រាប់ប៉ូលីសឬក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍និងអង្គការសន្តិសុខច្បាប់ផ្សេងៗឡើយហើយត្រូវគោរពធ្វើតាមច្បាប់នៃជំងឺរាតត្បាតដែលបានចេញ។1.ចេញក្រៅត្រូវពាក់ម៉ាស់ នៅក្នុងផ្ទះមនុស្សនិងមនុស្សត្រូវមានចម្ងាយ1.5ម៉ែត្រពីគ្នា នៅខាងក្រៅត្រូវមានចម្ងាយមួយម៉ែត្រពីគ្នា2.ដើម្បីការពារខ្លួនសូមកុំចេញចូលកន្លែងកំសាន្ដផ្សេងៗនៅតាមទីសាធារណ:។3.នៅក្នុងផ្ទះមិនត្រូវជួបជុំគ្នាចាប់់ពី៥នាក់ឡើង ហើយនៅក្រៅផ្ទះមិនត្រូវជួបជុំគ្នាចាប់ពី១០នាក់ឡើងទៅ។4.បើគ្មានកិច្ចការអ្វីមិនត្រូវចេញក្រៅផ្ទះឬទៅណាមកណានៅស្រុកភូមិជិតខាង។5.បើមានមិនស្រួលខ្លួនឬមានក្អក និងក្ដៅខ្លួនផ្សេងដូចជាមានមេរោគទាំងនេះហើយមានការសង្សយ័ឬធ្លាប់បានជួបជាមួយអ្នកដែលមានមេរោគ អាចទេមកសួរបានតាមលេខទូរសព្ទ័១៩៥៥ ឬលេខមជ្ឈមណ្ឌលក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍បានដែលមានក្រុមកាងារអាចជួយជូនអ្នកទៅមន្ទីរពេទ្យនិងធ្វើតេស្ដហ័បាន(មិនត្រូវជិះរថយន្ដសាធារណ:ទៅដោយយខ្លួនឯងបានទេ)។

ថតចំលង

  • ការប្រកាសចំពោះប្រជាជនថ្មីដែលមកពីស្រុកក្រៅរស់នៅនិង(ឈប់)ហើយជិតដល់ពេលកំណត់ jpg
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម