ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

ធ្វើទេសចរណ៍នៅក្រៅប្រទេសនៅពេលចូលឆ្នាំចិន សូមរំលឹកអ្នកទេសចរណ៍កុំនាំយកផលិតផលសាច់ជ្រូកមកតៃវ៉ាន់វិញ

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Immigration Counseling Section
  • ចុចមើល :12175
នៅបុណ្យចូលឆ្នាំចិនឆ្នាំហ្នឹង(2019)នឹងបន្តសំរាក9ថ្ងៃ មានមនុស្សជាច្រើននឹងឆ្លៀតវិស្សមកាលនេះទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីសាកសួរញាតិសន្តាន ធ្វើទេសចរណ៍។ ដោយសារប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ជម្ងឺជ្រួកអាហ្វ្រិកនៅមហាដីគោកចិនបានពង្រីកយ៉ាងទូលំទូលាយ ដូច្នេះ យើងសូមរំលឹកថា ពេលត្រឡប់មកតៃវ៉ាន់វិញ កុំនាំយកផលិតផលសាច់ជ្រួកចូលក្នុងព្រំដែន ចៀសវាងទទួលការផាកពិន័យ យ៉ាងច្រើននឹងផាកលុយ100ម៉ឺនយាន់។
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម