Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Hợp tác quốc tế và hai bờ

  • Ngày:
  • Nguồn:Foreign Affairs Section
  • Lượt:834
1.Lấy nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, thiết lập các kênh trao đổi liên hệ, để phục vụ kiều dân các nước và chống tội phạm xuyên quốc gia.Tích cực thiết lập kênh hợp tác với cơ quan di trú AIA, văn phòng đại diện tại Đài Loan và tổ chức phi chính phủ (NGO), để cùng đấu tranh chống tội phạm xuyên biên giới và bảo đảm nhân quyền cho người di dân, và hỗ trợ tìm hiểu giải quyết các sự việc của kiều dân hai bên, lưu trú, cư trú ngoại kiều hoặc cứu trợ cứu nạn.Thúc đẩy ký kết “ Biên bản ghi nhớ hợp tác tìm hiểu các sự vụ di dân và phòng chống buôn người ” (MOU), tăng cường hợp tác với các nước và NGO quốc tế. Hiện tại đã cùng ký kết với các quốc gia như: Mông Cổ, Indonesia, Gambia, Honduras, Việt Nam, Paraguay, Hoa Kỳ, quần đảo Solomon, Belize, Saint Kitts và Nevis, Nhật Bản, Guatemala và Swaziland… , xây dựng hợp tác thân mật về các sự vụ di dân, phòng chống buôn người và chống khủng bố quốc tế…2. Để phòng chống các phần tử phi pháp của hai bờ thực hiện buôn người, buôn lậu và hành vi trái phép, khác, phá hoại trị an trong nước, và ngăn chặn phần tử bất hợp pháp tranh thủ sự tiện lợi trong giao lưu hai bờ ẩn náu phía bên kia, Sở đã căn cứ vào “Thỏa thuận cùng chống tội phạm và hỗ trợ tư pháp hai bờ”, tích cực thúc đẩy cơ quan thực hiện luật di dân hai bờ thăm và giao lưu thường xuyên hàng năm, thiết lập cơ chế chế độ hóa phối hợp xử lý hai bờ, hỗ trợ bắt và dẫn độ tội phạm về nước, và tăng cường cơ chế cùng chống tội phạm giữa hai bờ trên nguyên tắc “ hợp tác toàn diện, đấu tranh trọng điểm”.
Trang chủ