Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Phụ đạo chăm sóc di dân

  • Ngày:
  • Nguồn:Immigration Counseling Section
  • Lượt:1127
Để hỗ trợ người hôn phối nước ngoài và Đại lục thích ứng cuộc sống ở Đài loan, và vận dụng hiệu quả ưu thế văn hóa đa nguyên của họ, nâng cao sức cạnh tranh của Đài loan, Sở đã thông qua hợp tác liên ngành thúc đẩy “Biện pháp phụ đạo chăm sóc người hôn phối nước ngoài và Đại lục”, thực hiện 8 công việc trọng điểm như: phụ đạo thích ứng cuộc sống, chăm lo sức khỏe y tế sinh con tốt, bảo đảm quyền lợi việc làm, nâng cao văn hóa giáo dục, hỗ trợ nuôi dạy con cái, bảo vệ an toàn nhân thân, kiện toàn chế độ pháp lệnh và thực hiện tuyên truyền quan niệm…và hỗ trợ các chính quyền thành phố trực thuộc trung ương, huyện (thị) thực hiện kế hoạch phụ đạo thích ứng cuộc sống, khuyến khích người thân cùng sinh sống tại Đài loan của họ tham gia; sử dụng “Quỹ phụ đạo chăm sóc người hôn phối nước ngoài” hỗ trợ các cơ quan nhà nước, tư nhân thực hiện phụ đạo chăm sóc người hôn phối nước ngoài và Đại lục; thiết lập “kho dữ liệu nhân tài phiên dịch”, giảm thiểu khoảng cách trở ngại ngôn ngữ của người nước ngoài tại Đài loan, bảo đảm kịp thời quyền lợi của họ; thiết lập “Đường dây nóng phục vụ tư vấn dành cho người nước ngoài sinh sống tại Đài Loan” (0800-024-111), cung cấp phục vụ tư vấn điện thoại miễn phí kịp thời và hoàn chỉnh nhất bằng 7 ngôn ngữ là Trung, Anh, Nhật, Việt nam, Indonexia, Thái Lan, Campuchia…; thực hiện các bộ phim phụ đạo cư dân mới và tuyên truyền văn hóa đa nguyên, bộ phim ngắn về cuộc sống gia đình hạnh phúc của Tân di dân, hoạt động ẩm thực văn hóa đa nguyên…nhằm tuyên truyền thiết lập môi trường văn hóa đa nguyên thân thiện; thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năng lực và học bổng cho Tân cư dân và con cái của họ, bồi dưỡng năng lực cho thế hệ Tân di dân thứ 2 và in ấn tài liệu tiếng mẹ đẻ dành cho Tân cư dân., gây dựng vốn nhân lực cho Đài loan; kết hợp các trạm phục vụ địa phương thực hiện phục vụ chăm sóc nhập cảnh lần đầu tiên, tổ chức khóa học giáo dục gia đình, phương án chuyến tàu phục vụ di động và gây dựng mạng lưới chăm sóc… tăng cường sự thích ứng cuộc sống của người hôn phối nước ngoài và Đại lục tại Đài loan.
Trang chủ