Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Nghiệp vụ lưu cư trú của người nước ngoài

  • Ngày:
  • Nguồn:Editing & Archives Section
  • Lượt:924
Sở phụ trách quản lý việc xuất nhập cảnh của người nước ngoài, công việc quan trọng hàng đầu chính là thụ lý các vụ việc xin đăng ký của dân chúng; Sở đều thiết lập các trạm phục vụ tại các thành phố, huyện (thị) toàn quốc, thúc đẩy phục vụ thân thiện, nhanh chóng tại địa phương.Một trong những công việc then chốt quan trọng của Trạm phục vụ là thực hiện thu hồ sơ trường hợp xin nhập cảnh (lãnh thổ), lưu trú, cư trú và định cư của công dân không có hộ tịch tại khu vực Đài loan và nhân dân khu vực Đại lục, cư dân Hồng Kong Ma Cao, và việc người nước ngoài gia hạn thời gian lưu trú, cư trú và cư trú vĩnh viễn… thẩm duyệt các việc cấp thẻ hoặc duyệt chuyển; người nước ngoài sinh sống ở Đài loan đều có thể nhanh chóng được tư vấn tại các nghiệp vụ của Sở tại Trạm phục vụ nơi sở tại.Ngoài ra, để giản hóa thủ tục hành chính thuận tiện cho dân chúng, Sở liên tục thúc đẩy các dịch vụ xin đăng ký trên mạng, bao gồm 5 nước Đông Nam Á miễn visa sang Đài loan du lịch và thẻ dành cho cư dân Hồng Kong Ma cao sang Đài loan. Bất kể ở nhà hoặc nơi nào có mạng, đều có thể xin đăng ký trực tuyến vào mọi lúc, giản hóa quy trình, tiết kiệm thời gian và tiện lợi cho dân chúng.Về phần người dân Đại lục sang thăm Đài loan, Sở cũng phối hợp chính sách hai bờ của chính phủ, bất kể là sang Đài loan du lịch, thăm thân, mỹ viện khám sức khỏe và học sinh Đại lục sang Đài loan du học, thậm chí là vụ việc như người hôn phối Đài loan xin đăng ký đoàn tụ, cư trú thăm thân… tại Trạm phục vụ cũng có thể thụ lý, thẩm duyệt và cấp thẻ.Tiếp đó để thích ứng với tốc độ phát triển mạnh mẽ nhanh chóng giữa hai bờ, bất kể là du lịch, mỹ viện khám sức khỏe, học sinh Đại lục sang Đài Loan du học và hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp..., cũng từng bước thúc đẩy tuần tự dịch vụ xin đăng ký qua mạng. Dân chúng không cần ra khỏi nhà đến quầy gửi giấy tờ, ở nhà có thể lên mạng xin đăng ký. Sau khi thẩm duyệt, hoàn thành đóng phí trực tuyến là có thể trực tiếp in giấy tờ.Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, tiến tới thực hiện visa quá cảnh tiểu tam thông, đồng thời về phần du khách Đại lục sang Đài loan du lịch, cũng phối hợp tổ chức xin làm nhanh, nâng cao hiệu quả hành chính, khiến giao lưu hai bờ càng tiện lợi.
Trang chủ