Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Giám đốc Sở

  • Ngày:
  • Nguồn:Appointing and Dismissal Section
  • Lượt:1312
DSC_8187 Giám đốc  Chung Cảnh Côn (Bill Chung)
Trình độ được đào tạo:
  1. Thạc sỹ Viện nghiên cứu Cảnh sát Quản lý Hành chính, Đại học Cảnh sát Trung ương
  2. Cử nhân Cảnh sát Quản lý Hành chính, Đại học Cảnh sát Trung ương
Tóm tắt quá trình công tác:
  1. Giám đốc Sở Di dân – Bộ Nội chính
  2. Phó giám đốc Sở Di dân – Bộ Nội chính
  3. Đại đội trưởng Đại đội Nghiệp vụ khu vực miền Trung, Sở Di dân – Bộ Nội chính
  4. Đại đội trưởng Đại đội cơ động số 2, Sở Quản lý Xuất nhập cảnh và Di dân – Bộ Nội chính
  5. Đại đội trường Đội nghiệp vụ biên phòng quốc gia, Sở Quản lý Xuất nhập cảnh và Di dân – Bộ Nội chính
Trang chủ