Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

0918 NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI KHI NỘP HỒ SƠ XIN CẤP THẺ PASS

  • Ngày:
  • Nguồn:General Planning Section
  • Lượt:1967
I. Mục đích: Việc đưa ra Những điều cần biết khi nộp hồ sơ này nhằm phối hợp với chính sách thu hút nhân tài trên toàn cầu đến Đài Loan của Viện Hành chính, thúc đẩy việc đơn giản hóa quy trình tác nghiệp thụ lý xin cấp phép liên quan, và giảm bớt số ngày xử lý, sử dụng phương thức xử lý một cửa để xử lý những việc liên quan đến cấp thị thực cư trú của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao( dưới đây gọi tắt là Cục Lãnh sự), Giấy phép làm việc do được tuyển dụng do Tổng cục Phát triển lực lượng lao động Bộ Lao động( dưới đây gọi tắt là Tổng cục Phát triển lực lượng lao động), Thẻ cư trú ngoại kiều và Giấy phép tái nhập cảnh do Tổng cục Di dân Bộ Nội chính ( Dưới đây gọi tắt là Tổng cục Di dân) cấp, sử dụng phương thức bốn thẻ trong một để cấp thẻ làm việc PASS.II. Đối tượng áp dụng: Những người nước ngoài làm việc tại Đài Loan theo quy định tại Mục 1 đến Mục 6 Khoản 1 Điều 46 và Mục 1 Khoản 1 Điều 48 Luật Dịch vụ việc làm với những công việc dưới đây , phải xin cấp thẻ làm việc PASS:
(1) Công việc mang tính chất chuyên môn hoặc tính kỹ thuật.
(2) Hoa kiều hoặc người nước ngoài làm chủ quản tại dự án đầu tư hoặc thành lập sự nghiệp được sự cho phép của chính phủ.
(3)Giáo viên các trường:
1. Giáo viên tại các trường công lập hoặc các trường/viện đại học cao đẳng dân lập trở lên hoặc giáo viên tại các trường kiều dân nước ngoài.
2. Giáo viên ngoại ngữ đạt tiêu chuẩn tại các trường công lập hoặc các trường dân lập dưới mức trung cao cấp.
3. Giáo viên bộ môn ở các trường công lập hoặc các trường dân lập thực nghiệm trung cao cấp song ngữ toàn phần hoặc một phần.
(4)Giáo viên phụ trách dạy ngoại ngữ tại các lớp học thêm ngắn hạn thành lập theo Luật giáo dục học thêm.
(5) Huấn luyện viên thể thao và vận động viên.
(6) Làm công tác tôn giáo, nghệ thuật và biểu diễn.
(7) Cố vấn hoặc người làm công tác nghiên cứu do các cơ quan chính phủ hoặc đơn vị nghiên cứu học thuật trực thuộc tuyển dụng.III. Giấy tờ cần chuẩn bị:
(1) Giấy phép làm việc xin tuyển dụng, giấy phép gia hạn tuyển dụng và xử lý việc chấm dứt quan hệ tuyển dụng( cho thôi việc): xử lý dựa trên những giấy tờ do Tổng cục Phát triển nguồn lao dộng quy định, các giấy tờ cần chuẩn bị đề nghị lên trang tin điện tử: https://ezwp.wda.gov.tw.
(2) Xin thị thực cư trú: xử lý theo các giấy tờ do Cục Lãnh sự quy định, các giấy tờ liên quan đề nghị lấy từ trang tin điện tử:https://www.boca.gov.tw。
(3) Xin thẻ cư trú ngoại kiều và giấy phép tái nhập cảnh:
1. Đơn xin cấp: có thể tải về từ trang thông tin điện tử của Tổng cục Di dân.
2. 1 ảnh chụp chính diện nửa người không đội mũ kích cỡ 4.5cm*3.5cm( kích cỡ ảnh như ảnh làm chứng minh nhân dân).
3. Lệ phí làm thẻ cư trú ngoại kiều.
IV. Phương thức xin cấp và thẩm duyệt cấp phát:
(1) Những người chưa nhập cảnh:
1. Phương thức xin cấp: Do chuyên gia nước ngoài hoặc chủ thuê hoặc ủy quyền cho người khác chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và lệ phí xin cấp thị thực cư trú, Giấy phép làm việc tuyển dụng, Thẻ cư trú ngoại kiều và Giấy phép tái nhập cảnh và xin cấp phép tại lãnh sự quán, Văn phòng đại diện của chính phủ tại nước ngoài( dưới đây gọi tắt là Cơ quan đại diện tại nước ngoài).
2. Sau khi cơ quan đại diện ở nước ngoài thu hồ sơ, trong thời gian 1 tuần sẽ chuẩn giấy tờ và lệ phí quy đinh ở phần III đến các cơ quan chức năng để thẩm duyệt.
3.Thẩm duyệt cho phép: Những người được các cơ quan hữu quan thẩm duyệt cho phép, thẻ làm việc PASS sẽ do Tổng cục Di dân cấp.
4.Thẩm duyệt không cho phép: những người sau khi cơ quan chức năng thẩm duyệt không cho phép một phần hoặc toàn bộ, không được cấp thẻ làm việc PASS, và các cơ quan chức năng sẽ thông báo riêng cho người xin cấp theo chức năng của mình.
(2) Đối với người đã nhập cảnh:
1.Phương thức xin cấp:
(1) Do chuyên gia nước ngoài hoặc chủ thuê hoặc ủy quyền cho người khác chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và lệ phí xin cấp thị thực cư trú, Giấy phép làm việc tuyển dụng, Thẻ cư trú ngoại kiều và Giấy phép tái nhập cảnh và xin cấp phép tạicác trạm phục vụ của Tổng cục Di dân.
(2)Phối hợp với Tổng cục Phát triển nguồn lực lao dộng, kể từ ngày 1/10/2015 thực hiện xin Giấy phép tuyển dụng chuyên gia nước ngoài qua hệ thống online, trường hợp được hệ thống xét duyệt online cấp phép, đã có Giấy phép tuyển dụng chuyên gia nước ngoài, được miễn cung cấp các giấy tờ và lệ phí liên quan quy định tại phần III.
(3)Những chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phù hợp với quy định tại Điều 23 Luật Xuất nhập cảnh và Di dân, có thị thực còn hiệu lực, thời gian lưu trú trên 60 ngày, và cơ quan cấp thị thực không ghi chú không được gia hạn hoặc các hạn chế khác, được miễn cung cấp các giây tờ cần thiết xin cấp thị thực cư trú quy định tại phần III, sẽ do Tổng cục Di dân thẩm duyệt.
2. Sau khi Tổng cục Di dân thụ lý, trong vòng 1 tuần sẽ gửi những giấy tờ cần thiết quy định tại mục III và lệ phí chuyển đến các cơ quan chủ quan liên quan thẩm duyệt.
3.Thẩm duyệt cho phép: Sau khi các cơ quan chủ quản thẩm duyệt cho phép, thẻ làm việc PASS sẽ do Tổng cục Di dân cấp.
4. Thẩm duyệt không cho phép: những người sau khi cơ quan chức năng thẩm duyệt không cho phép một phần hoặc toàn bộ, không được cấp thẻ làm việc PASS, và các cơ quan chức năng sẽ thông báo riêng cho người xin cấp theo chức năng của mình.
5.Những người xin cấp phép dựa theo “ Những điều cần biết khi ngoại kiều nộp hồ sơ xin đổi từ thị thực lưu trú sang cư trú”, được miễn cung cấp các giấy tờ cần thiết và lệ phí của thị thực cư trú.
V. Những điều cần chú ý:
(1) Người nước ngoài là cố vấn hoặc người làm công tác nghiên cứu do cơ quan chính phủ các cấp hoặc các viện nghiên cứu học thuật trực thuộc tuyển dụng, theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Luật Dịch vụ việc làm, không cần xin cấp Giấy phép làm việc, tuy nhiên khi xin cấp thị thực cư trú, Thẻ cư trú ngoại kiều và Giấy phép tái nhập cảnh vẫn cần cung cấp bản coppy giấy tuyển dụng của cơ quan chính phủ các cấp hoặc các cơ quan nghiên cứu học thuật để chứng minh.
(2) Lệ phí và phương thức nộp phí khi xin cấp thẻ làm việc PASS:
1. Tiền lệ phí Thị thực cư trú, thực hiện theo quy định về Tiêu chuẩn thu phí thị thực hộ chiếu nước ngoài, nộp bằng tiền mặt.
2. Tiền lệ phí Giấy phép làm việc tuyển dụng, thực hiện theo quy định về tiêu chuẩn thu phí thẩm tra và phí chứng chỉ quy định trong Luật Dịch vụ việc làm, nộp bằng bản chính phiếu thu chuyển tiền qua đường bưu điện hoặc trả tiền online qua ứng dụng thu phí của chính phủ điện tử.
3. Tiền lệ phí Thẻ cư trú ngoại kiều và Giấy phép tái nhập cảnh, thực hiện theo Tiêu chuẩn thu phí giấy tờ xuất n hập cảnh và di dân, nộp bằng tiền mặt.
(3) Thời hạn của thẻ làm việc PASS, cấp theo thời hạn giấy phép tuyển dụng, và được tính từ ngày cấp; trong thời gian thẻ PASS có hiệu lực, người nước ngoài có thể sử dụng để làm việc, cư trú và kết hợp với hộ chiếu có thể xuất nhập cảnh nhiều lần.
(4)Những chuyên gia nước ngoài được tuyển dụng đến làm việc, khi thời gian tuyển dụng kết thúc nếu có nhu cầu cần gia hạn, chuyên gia nước ngoài hoặc chủ thuê hoặc ủy quyền cho người khác chuẩn bị đầy đủ giấy tờ xin Tổng cục Di dân cấp phép, sau khi chuyển tới Tổng cục Phát triển lực lượng lao động thẩm duyệt cho phép, Tổng cục Di dân sẽ cấp lại thẻ PASS.
(5)Chuyên gia nước ngoài kết thúc hợp đồng trước thời hạn tuyển dụng, và không được chủ thuê lao động khác tuyển dụng, chuyên gia nước ngoài hoặc chủ thuê hoặc ủy quyền cho người khác, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ xin phép với Tổng cục Di dân, sau khi Tổng cục Phát triển lực lượng lao động thẩm duyệt hủy bỏ Giấy phép tuyển dụng làm việc, sẽ do Tổng cục Di dân hủy bỏ thẻ PASS và giới hạn thời gian cho chuyên gia nước ngoài xuất cảnh.
(6)Khi địa chỉ và đơn vị phục vụ của chuyên gia nước ngoài thay đổi, trong vòng 15 ngày cần xin Tổng cục Di dân cấp đổi lại thẻ PASS; trong trường hợp thẻ bị hỏng, tiêu hủy, mất cần xin cấp bù.
(7) Trong thời gian chuyên gia nước ngoài cư trú tại Đài Loan bằng thẻ PASS, xuất nhập cảnh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 32, Tổng cục Di dân sẽ thu hồi hoặc hủy bỏ Giấy phép cư trú, đồng thời xóa sổ thẻ PASS làm việc, và thông báo cho Tổng cục Phát triển lực lượng lao động hủy bỏ Giấy phép tuyển dụng.
(8)Chủ thuê lao động tuyển dụng chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Đài Loan, có thể xin cấp thẻ PASS theo quy định tại “Những điểm chính trong quy trình xin cấp thẻ PASS cho chuyên gia nước ngoài”, hoặc lựa chọn phương thức xin thị thực cư trú, Giấy phép làm việc tuyển dụng, Thẻ cư trú ngoại kiều và Giấy phép tái nhập cảnh với từng cơ quan chủ quản.
Trang chủ