Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

SỞ DI DÂN BỘ NỘI CHÍNH TRẠM PHỤC VỤ SỐ 1 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG BÁO CÁO THÀNH QUẢ “CHUYẾN TÀU DỊCH VỤ LƯU ĐỘNG”

  • Ngày:
  • Nguồn:Taichung City First Service Center
  • Lượt:145
113年5月移民署臺中市第一服務站行動服務列車成果報告海報-越文版
Trang chủ