Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Phí thủ tục nộp phạt bằng thẻ tín dụng

  • Ngày:
  • Nguồn:Border Affairs Corps
  • Lượt:265
Phí thủ tục nộp phạt bằng thẻ tín dụng Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nộp phạt, Sở Di dân tiếp tục đẩy mạnh thanh toán nhiều cách và áp dụng hình thức nộp phạt bằng thẻ tín dụng tại các sân bay, bến cảng. Để tránh tranh chấp, người dân nắm rõ mức phí xử lý khi nộp phạt và lập bảng so sánh phí thủ tục nộp phạt bằng thẻ tín dụng.
Trang chủ