Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Nếu chồng hoặc vợ qua đời, tôi có được thừa kế di sản không? Tôi phải làm những thủ tục gì?

  • Ngày:
  • Nguồn:Residency Section 2
  • Lượt:2665
Căn cứ theo luật Trung Hoa Dân Quốc, hôn phối nước ngoài có quyền thừa kế tài sản như người trong nước, bao gồm động sản và bất động sản. Nếu như chồng hoặc vợ của Hôn phối nước ngoài không may qua
đời, thì việc thừa kế phải căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành chuyển đổi quyền thừa kế tài sản, đồng thời cũng căn cứ theo luật mà khai báo thuế di sản. Nhưng khi được kế thừa bất động sản, Hôn phối nước ngoài cần phải điều tra rõ quyền bình đẳng giữa nước nguyên quán với nước Đài Loan có quan hệ hay không? mới được thừa kế tài sản. Thời gian đăng ký thừa kế tài sản tính từ ngày người mất trong vòng 6 tháng, đăng ký thủ tục tại Phòng sự vụ địa chính quản lý địa ốc đất đai, nếu đăng ký trễ 1 tháng sẽ phải nộp phạt gấp đôi lần tiền phí đăng ký. Các thông tin liên quan, xin truy cập trực tiếp trên trang mạng thông tin toàn cầu Ty địa chính- Bộ Nội chính (http://www.land.moi.gov.tw/).
Trang chủ