Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Trường hợp người nước ngoài khi nhận được thư xác nhận việc làm mới cần phải làm thủ tục gì?

  • Ngày:
  • Nguồn:Residency Section 2
  • Lượt:1860
1.Trước tiên đề nghị đương sự đến Trạm phục vụ nơi cư trú kiểm tra xem giấy phép cư trú(Thẻ cư trú ngoại kiều)và giấy phép tái nhập cảnh, đã bị xoá bỏ chưa? Nếu đã xóa bỏ, trước hết cần phải xuất cảnh, sau đó xin cấp lại thị thực mới(visa)cư trú và Thẻ cư trú ngoại kiều.2.Trường hợp giấy phép cư trú(Thẻ cư trú ngoại kiều)vẫn còn hiệu lực, đề nghị đương sự trong vòng 15 ngày đến Trạm phục vụ nơi cư trú để làm thủ tục chuyển đổi, khi đến làm thủ tục cần chuẩn bị hộ chiếu, 01 ảnh 2 inch chụp trong 6 tháng gần đây, Thẻ cư trú ngoại kiều, bản gốc và bản sao thư xác nhận việc làm mới, giấy chứng nhận tại chức.
Trang chủ