Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Vì lý do mang thai, sinh con, trị liệu, tố tụng, ma táng v.v…, người nộp đơn không chắc chắn ở lại đến ngày hết hạn lưu trú (bao gồm đã gia hạn) xuất cảnh, vậy khi đó phải làm thủ tục như thế nào?

  • Ngày:
  • Nguồn:Residency Section 2
  • Lượt:1885
Trước ngày hết hạn cần mang theo các hồ sơ liên quan đến những trường hợp nêu trên và hộ chiếu đến Trạm phục vụ để làm thủ tục xin gia hạn lưu trú đặc biệt, sau khi Trạm phục vụ xét duyệt, tiếp tục chuyển hồ sơ đến Sở Di dân và xuất nhập cảnh phê chuẩn đồng thời thông báo đến người nộp đơn. Nếu có nhu cầu ở lại dài hạn hơn, người nộp đơn phải đến Bộ Ngoại giao để chuyển đổi thị thực lưu trú sang thị thực cư trú.
Trang chủ