Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Đối với người nước ngoài hiện đang cư trú hợp pháp tại Đài Loan, chưa làm thủ tục xin phép tái nhập cảnh trước khi xuất cảnh hoặc giấy phép tái nhập cảnh chỉ có 1 lần,

  • Ngày:
  • Nguồn:Residency Section 2
  • Lượt:3306
1.Đối với người được miễn thị thực hoặc thị thực cấp tại cửa khẩu có thể nhập cảnh theo tư cách đã có, sau khi nhập cảnh phải đến Trạm phục vụ tại nơi cư trú để xin phép hồi phục lại tư cách cư trú.2.Đối với người không được miễn thị thực hoặc không có thị thực cấp tại cửa khẩu, muốn nhập cảnh Đài Loan, trước tiên phải đến Cơ quan Lãnh sự quán hoặc Cơ quan đại diện Ngoại giao ở nước ngoài để xin thị thực lưu trú, sau khi nhập cảnh người nộp đơn phải đến Trạm phục vụ tại nơi cư trú để xin phép hồi phục lại tư cách cư trú.3.Những trường hợp đặc biệt hồi phục lại tư cách cư trú nêu trên chỉ áp dụng cho đối tượng miễn thị thực, thị thực cấp tại cửa khẩu hoặc thị thực lưu trú còn hiệu lực, không cấp bổ sung đối với trường hợp quá hạn.
Trang chủ