Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Trường hợp lao động nước ngoài khán hộ công đánh mất Thẻ cư trú ngoại kiều, trong khi giấy phép lao động sắp hết hạn, có thể cấp bổ sung ARC không ? hay đợi đến lúc hết hạn giấy phép lao động trực tiếp xuất cảnh?

  • Ngày:
  • Nguồn:Residency Section 2
  • Lượt:2255
1.Quy định pháp lệnh: căn cứ quy định tại điều 59 thi hành nội quy của Luật di dân và xuất nhập cảnh, theo quy định của Luật chi tiết về việc cấp phát giấy phép cư trú tại khu vực Đài Loan, Thẻ cư trú ngoại kiều, Thẻ cư trú ngoại kiều lâu dài hoặc đối tượng làm mất, làm dơ, làm hư tổn, phải chuẩn bị hồ sơ liên quan để làm thủ tục xin cấp bổ sung hoặc đổi mới.2.Luật di dân và xuất nhập cảnh đã quy định rõ ràng về việc cấp bổ sung đối với trường hợp đánh mất Thẻ cư trú ngoại kiều. Vì vậy, để phù hợp quy định pháp lệnh, ngay cả khi sắp đến hạn cũng phải làm thủ tục xin cấp bổ sung. Theo quy định tại mục 3 điều 59 của Luật di dân và xuất nhập cảnh về việc xử phạt hành vi không mang Thẻ cư trú bên người là 1000 đài tệ.
Trang chủ