Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Trường hợp lao động nước ngoài khán hộ công sinh con trong thời gian làm việc tại Đài Loan, cha ruột của đứa trẻ (là chồng của khán hộ công nước ngoài) cũng làm việc tại Đài Loa

  • Ngày:
  • Nguồn:Residency Section 2
  • Lượt:3376
1. Quy định pháp lệnh:
 1.1Căn cứ quy định tại điều 44 biện pháp quản lý và cấp phép chủ sử dụng tuyển dụng lao động nước ngoài: Người nước ngoài chấp hành quy định tại khoản 8 đến khoản 10 mục 1 điều 46 về việc người lao động không được dẫn theo người thân đến cư trú. Nếu đã sinh con trong thời gian làm việc nhưng có khả năng nuôi dưỡng, sẽ không nằm trong giới hạn quy định này.
 1.2Căn cứ quy định tại điều 26 của Luật di dân xuất nhập cảnh về việc người nước ngoài ra đời tại Đài Loan, phải làm thủ tục xin cấp Thẻ cư trú ngoại kiều trong vòng 30 ngày kể từ ngày sau khi xảy ra vụ việc.2.Theo quy định lao động hiện hành khi cha hoặc mẹ cư trú với tư cách là người nước ngoài thì con cái mới sinh ra tại Đài Loan có thể xin cấp Thẻ cư trú ngoại kiều. Tuy nhiên, hai người lao động nước ngoài cần phải làm thủ tục chứng thực giấy đăng ký kết hôn và giấy khai sinh của con ra đời ở Đài Loan tại Văn phòng đại diện Ngoại giao Đài Loan ở nước ngoài, khi đó mới có thể xin cấp Thẻ cư trú ngoại kiều.
Trang chủ