โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

กลุ่มงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศไทยสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป

  • วันที่:
  • ที่มา:International Affairs Section
  • ตี:1867
หน่วยงานประจำต่างประเทศ : แผนกย้ายถิ่นฐาน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
ที่อยู่ : 20th F1. EMPIRE TOWER, NO. 195 SOUTH SATHORN Rd.BANGKOK 10120 THAILAND.
โทรศัพท์ : ๐๐๒-๖๖-๒๖๗๐๐๒๐๐、๐๐๒-๖๖-๒๖๗๐๐๒๐๐
แฟ็กซ์ : ๐๐๒-๖๖-๒๖๗๐๐๒๓๗、๐๐๒-๖๖-๒๖๗๐๐๒๓๗
หน้าแรก