โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

ขอเตือนนักท่องเที่ยวงดนำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์กลับประเทศ เมื่อไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงเทศกาล

  • วันที่:
  • ที่มา:Immigration Counseling Section
  • ตี:3525
ช่วงตรุษจีนในปีนี้(2019)มีวันหยุดยาวถึง 9 วัน หลายท่านจึงได้ใช้โอกาสนี้เดินทางไปเยี่ยมญาติหรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลนี้ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรมีการระบาดมากขึ้นในประเทศจีน จึงขอเตือนให้ทุกท่านงดนำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เข้าประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับซึ่งมีโทษปรับสูงสุดถึง 1 ล้านดอลล่าร์ไต้หวัน 
หน้าแรก