โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

การร่วมมือของสองฝั่งและต่างชาติ

  • วันที่:
  • ที่มา:Foreign Affairs Section
  • ตี:1136
๑.เพื่อความเสมอภาพและผลประโยชน์ร่วมการ เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สร้างลู่ทางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เพื่อบริการชาวจีนต่างชาติและลบล้างผู้กระทำผิดข้ามประเทศ(๑) กระตือรือร้นในการสร้างความร่วมมือระหว่าง ตม. สำนักงานต่างชาติในไต้หวันและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) เพื่อร่วมมือกันในการกำจัดผู้กระทำผิดกฏหมายข้ามชาติและรักษาสิทธิผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ช่วยเหลือการแก้ปัญหาผู้ถือสองสัญชาติ ชาวจีนต่างชาติพักอาศัยชั่วคราว ถาวรหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเป็นต้น(๒)ผลักดันให้ประเทศที่เกี่ยวข้อง เซ็น “หนังสือบันทึกข้อตกลงการร่วมมือระหว่างตม.และการป้องกันการค้ามนุษย์(MOU)” เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ NGO ปัจจุบันได้ร่วมมือกับมองโกเลีย อินโดนีเซีย แกมเบีย ฮอนดูรัส เวียดนาม แพรากเว อเมริกา หมู่เกาะโซโลมอน เบลีส เซนคิสต์และเวนิส ญี่ปุ่น กวาเตมาลา สวาซิแลนด์ เป็นต้น ในการเซ็นสัญญา ร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นในด้าน ตม. ป้องกันการค้ามนุษย์ และการก่อการร้ายเป็นต้น๒.เป็นป้องกันการค้ามนุษย์ การลับลอบเข้าประเทศเป็นต้น ทำลายความปลอดภัยภายในประเทศ และปิดกั้นหนทางการกระทำผิดกฏหมายเข้าออกประเทศ ทางตม.ยึดหลัก “ความร่วมมือลบล้างการกระทำผิดกฏหมายข้ามชาติ” โดยผลักดันหน่วยงานดำเนินด้านกฏหมายตรวจคนเข้าเมืองข้ามชาติ ในการสัมนาแลกเปลี่ยนประจำปี สร้างกฏเกณฑ์เดียวกันข้ามชาติ ช่วยเหลือด้านการจับผู้กระทำผิด เสริมสร้างความร่วมมือข้ามชาติในการลบล้างผู้กระทำผิดกฏหมาย ภายใต้หลักการ “ร่วมมือทั่วทิศ จับจุดสำคัญ”
หน้าแรก