โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

ควบคุมผู้ย้ายถิ่นฐานผิดกฏหมาย

  • วันที่:
  • ที่มา:Law Enforcement Section
  • ตี:1170
เนื่องจากเศรษฐกิจทั่วโลกได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว การค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว เรียนต่อ การงานและ การแต่งงาน เป็นเรื่องที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะภายในประเทศ และความสัมพันธ์สองฝั่งที่แน่นแฟ้น ประชากรที่ปรองดอง อยู่ในสภาวะที่ข้ามประเทศเช่นนี้ จึงทำให้มีผู้คนที่เข้ามาไต้หวันอย่างผิดกฏหมายอยู่มากมาย ดังนั้น การควบคุมผู้ย้ายถิ่นฐานผิดกฏหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญทางตม.ได้จัดตั้งกองทับกลางรับผิดชอบสามจุดในทิศเหนือ กลางและไต้ มีทีมงานพิเศษคอยดูแลใน22อำเภอและห้องพักอาศัยขนาดใหญ่4แห่ง เพื่อรับมือกับการสัมภาษณ์ ตรวจสอบ ตรวจค้น ให้ที่พักและการส่งกลับประเทศเป็นต้น โดยปกติจะมีผู้รับผิดชอบเปลี่ยนกะตรวจสอบในแต่ละอำเภอ โดยเทียบข้อมูลชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในไต้หวันและเข้าตรวจสอบตามพื้นที่ และต้องรายงานผลการตรวจสอบ หากพบว่าที่ผู้ย้ายถิ่นฐานที่ทำผิดกฏหมาย ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศอย่างผิดกฏหมาย หากมีกองทัพตรวจพบหรือหน่วยงานตำรวจจับได้ โดยฝ่ายตม.จะทำเรื่องให้ที่อยู่และส่งกลับ เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ลี้ภัย ทางตม.จะจัดการบรรยายขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการช่วยเหลือทางกฏหมาย การรักษาทางการแพทย์และการเรียนรู้วิชาชีพเป็นต้น และได้แก้ไขกฏหมายเข้าออกประเทศ มาตราที่38 ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ปี104เป็นต้นไป ก่อนอายุการพักอาศัยชาวต่างชาติหมดอายุ ต้องพาผู้ต้องขังไปทำเรื่องการต่ออายุในชั้นศาล เวลาการให้ที่อยู่สูงสุด100วัน ทางตม.จะเร่งทำเรื่องการส่งตัวกลับ ให้ผู้ต้องขังได้กลับประเทศให้เร็วที่สุด
หน้าแรก