โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

ชาวต่างชาติมาพักอาศัยในไต้หวัน

  • วันที่:
  • ที่มา:Editing & Archives Section
  • ตี:1490
ทางตม.เป็นฝ่ายดูแลการเข้าออกประเทศของชาวต่างชาติ งานหลักคือการรับทำเรื่องของประชาชน ตม.ได้ตั้งศูนย์บริการไว้ในแต่ละอำเภอทั่วประเทศ เพื่อผลักดันความปรองดอง และการบริการที่เร่งด่วนงานหลักของจุดบริการคือ จัดทำเรื่องชาวจีนแดง ผู้พักอาศัยชาวฮ่องกง มาเก๊าและผู้ที่ไม่มีสัญชาติที่พักอาศัยอยู่ในไต้หวันในการทำเรื่องเข้าออกนอกประเทศ พักอาศัยชั่วคราวและถาวร การต่ออายุพักอาศัยของชาวต่างชาติ เมื่อตรวจสอบแล้วออกหนังสือให้หรือส่งทำเรื่องต่อไปยังศูนย์อื่น ชาวต่างชาติที่มาใช้ชีวิตอยู่ในไต้หวันสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการทั่วประเทศเพื่อความสะดวกให้แก่ประชากร ทางตม.ได้ผลักดันบริการที่สามารถทำเรื่องผ่านอินเตอร์เน็ต รวมไปถึง5ประเทศในเอเชียใต้ที่ไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวไต้หวัน และฮ่องกง มาเก๊าที่ไม่ต้องของเรื่องเข้าประเทศไต้หวัน เพียงแค่ทำเรื่องในบ้านหรือที่ใดที่มีอินเตอร์เน็ต ก็สามารถสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้ เป็นการลดขั้นตอนยุ่งยาก และประหยัดเวลาให้แก่ประชากรส่วนเรื่องที่ชาวจีนมาไต้หวัน ทางตม.ก็ได้ร่วมกับนโยบายรัฐบาลสองฝั่ง ไม่ว่าจะมาไต้หวันเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ตรวจสุขภาพ และนักเรียนชาวจีนที่มาเรียนต่อไต้หวัน รวมไปถึงคู่สมรสชาวจีนที่ยื่นเรื่องขอรวมญาติ พักอาศัยโดยมีญาติอยู่ที่นี่เป็นต้น ทางจุดบริการสามารถช่วยทำเรื่อง ตรวจสอบและออกหนังสือให้ได้เนื่องจากเศรษฐกิจของสองฝั่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะด้านการท่องเที่ยว การรักษาสุขภาพ นักเรียนชาวจีนที่มาเรียนต่อและศึกษาเทคนิคความรู้ความเชี่ยวชาญ เจรจาธุรกิจ ซึ่งทางตม.ได้พยายามผลักดันการทำเรื่องเหล่านี้ผ่านอินเตอร์เน็ต ท่านไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อส่งเอกสาร ก็สามารถทำเรื่องผ่านอินเตอร์เน็ตได้ เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว จ่ายค่าธรรมเนียมทางอินเตอร์เน็ต ก็จะได้รับเอกสารทันที ตั้งแต่วันที่1มากราคมปี104เป็นต้นไป ผลักดันวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง เมื่อชาวจีนที่มาท่องเที่ยวไต้หวัน สามารถทำเรื่องได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิในการทำงาน และยังทำให้ความร่วมมือสองฝั่งเป็นเรื่องสะดวกยิ่งขึ้น
หน้าแรก