โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

ควบคุมความปลอดภัยเข้าออกประเทศ

  • วันที่:
  • ที่มา:
  • ตี:1306
๑.ตรวจสอบการเข้าออกประเทศกองทัพกรมกิจกรรมชายแดน(ต่อจากนี้จะเรียกว่ากองทัพ)ได้ตั้งฐานอยู่ในสามบินและท่าเรือทุกแห่งในไต้หวัน เพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยการเข้าออกประเทศของนักท่องเที่ยว ได้ตั้งฐานอยู่ในสนามบินซงซาน เถาหยวน ไถจง เกาสง ฮัวเหลียน ไถตง ผงหู จินเหมิน ไถหนาน และเจียอี้ รวม10แห่ง และท่าเรือจีหลง ไทเป ซูเอ้า ฮัวเหลียน เหอผิง ไถจง ไม่เหลียว เกาสง จินเหมินสุ่ยเถิว เลี่ยวหลอ หม่าจู่ฟู่เอ้า ไป๋ซา อันผิน หม่ากง และปู้ไต้รวม15แห่ง หน้าที่หลักคือตรวจสอบหนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันผู้ที่ปลอมแปลง แองอ้างอิง หรือการใช้แทนหนังสือเดินทางในการเข้าออกประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการดูแลความปลอดภัยของประเทศชาติ และยังทำหน้าที่ให้บริการและเพื่องานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้นักท่องเที่ยวที่เข้าออกประเทศได้รับการบริการออกนอกประเทศ ที่มีการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งทำให้ประเทศมีภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้น๒.ควบคุมการเข้าออกประเทศตามหลัก “กฏหมายตรวจคนเข้าเมือง”มาตราที่๖ และมาตราที่๗ ซึ่งเกี่ยวกับข้อห้ามประชาชนเข้าออกประเทศ มาตราที่๑๘ และมาตราที่ ๒๑ เกี่ยวกับข้อห้ามชาวต่างชาติเข้าออกประเทศ ทางหน่วยงานคุ้มกัน พิจารณาคดี ศุลกากร ภาษีอากรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้รับมอบหมายให้ดูแลควบคุมบุคคลถูกห้ามเข้าออกประเทศเป็นอย่างจริงจัง ส่วนกองทัพมีหน้าที่ในการปฏิบัติควบคุมดูแลตรวจสอบการเข้าออกประเทศ๓.การใช้เทคโนโลยีข้อมูลชายแดนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพผ่านการตรวจสอบเข้าออกประเทศทางตม.และควบคุมความปลอดภัยการเข้าออกประเทศ ทางกองทัพได้จัดตั้ง “ระบบข้อมูลนักท่องเที่ยวก่อนลงเครื่อง (Advanced Passenger Processing System,App)” เป็นการควบคุมดูแลความปลอดภัยก่อนเครื่องลง คัดกรองข้อมูลผู้เข้าออกประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีผู้ต้องสงสัย เช่นอาชญากร ลักลอบขนยาเสพติด ผู้ก่อการร้ายและผู้ที่อยู่ในการควบคุม จะได้ทำการป้องกันและจัดการได้ทันใดอีกทั้งยังได้จัดตั้ง “ระบบตรวจสอบการเข้าออกประเทศอัตโนมัติ e-gate” เป็นเทคโนโลยีที่แสกนนิ้วมือและใบหน้า เพื่อความสะดวกให้แก่ประชาชนชาวไต้หวันและชาวต่างชาติที่ถือบัตรARCในการใช้บริการ นักท่องเที่ยวเพียงต้องทำเรื่องสมัครก่อนการใช้งาน ใช้เวลาเพียง12วิ ในการผ่านแดน ตั้งแต่วันที่1เดือนสิงหาคมปี104เป็นต้นไป สนามบินและท่าเรือทั่วประเทศจะทำการบันทึกและเปรียบเทียบข้อมูลชีวะส่วนตัว(ใบหน้าและลายนิ้วมือ) เพื่อป้องกันชาวต่างชาติปลอมแปลงบุคคลในการเข้าออกประเทศ๔.บริการผ่านแดนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผ่านแดนและร่วมกับนโยบายของกรมบริหารส่วนกลางในการดูแลคนพิการ ทางกองทัพได้จัดเค้าน์เตอร์บริการสำหรับ “ผู้ถือบัตรARC”และ “คนพิการ”ไว้ตรงศูนย์กลางกตรวจสอบหนังสือเดินทางผู้เข้าออกประเทศ ให้ชาวต่างชาติและผู้พิการ ได้รับบริการที่อบอุ่นเหมือนดั่งบ้านตัวเอง อีกทั้งได้ยกเลิกการกรอกข้อมูล “บันทึกเข้าออกประเทศ”สำหรับชาวต่างชาติ ทำให้ขั้นตอนการเข้าออกประเทศไม่ยุ่งยาก และยังผลักดันกิจกรรม “มารยาทรอยยิ้ม ก้มหัว” คัดเลือก “เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองบริการยอดเยี่ยม” เพื่อเป็นการพัฒนาวัฒนธรรมบริการของทางองค์กร จัดตั้งห้องรับแขกรองการสัมภาษณ์ของคู่สมรสชาวจีน เป็นการบริการและให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน เพิ่มประสิทธิภาพการผ่านแดนเข้าออกประเทศและคุณภาพการบริการ๕.ตรวจสอบลักลอบออกนอกประเทศเพิ่มเพิ่มความคุ้มกันมีผู้ก่อการร้ายที่ใช้ไต้หวันเป็นจุดเปลี่ยนเครื่องหลบหนีไปยังประเทศอื่น โดยเฉพาะสายการบินที่บินยังอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จึงได้เตรียมแผนเพิ่มการตรวจสอบในห้องรอขึ้นเครื่องหรือห้องผ่านแดน หากตรวจพบผู้ต้องสงสัยจะทำการตรวจสอบและเทียบข้อมูลในทันใด เพื่อป้องกันการลักลอบออกนอกประเทศ
หน้าแรก