โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

รองผู้อำนวยการ

  • วันที่:
  • ที่มา:Appointing and Dismissal Section
  • ตี:168
副署長林宏恩
นายหลินหงอึน รองผู้บัญชาการกรมตรวจคนเข้าเมือง
ประวัติการศึกษา:
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและการนโยบาย มหาวิทยาลัยไทเป
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาตำรวจบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยตำรวจกลาง
ประวัติการทำงาน:
  1. รองผู้บัญชาการกรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
  2. หัวหน้าหน่วยกิจการเขตกลาง กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
  3. รองหัวหน้าหน่วยกิจการเขตเหนือ กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
  4. รองหัวหน้าหน่วยกิจการเขตใต้ กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
  5. หัวหน้าและกรรมการพิเศษชินจู๋ศูนย์กักกันผู้ต้องหา กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
หน้าแรก