โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

แผนภูมิองค์กร

  • วันที่:
  • ที่มา:Appointing and Dismissal Section
  • ตี:1515
สนช. แต่งตั้งโดยอธิบดีและช่วยรองผู้อำนวยการใหญ่และรองเลขาธิการคนหนึ่งประกอบด้วยหน่วยงานทั้งสี่หน่วยงานสำนักงานสี่แห่งกองพลห้ากองและเจ้าหน้าที่กว่าสองพันคน หน่วยงานทั้งสี่ฝ่ายนี้ ได้แก่ กองเข้าและออกกองกิจการวิเทศสัมพันธ์กองวิเทศสัมพันธ์และกองตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานสี่แห่ง ได้แก่ สำนักเลขาธิการสำนักงานบุคลากรสำนักงานบัญชีและสำนักงานจริยธรรม กองพลทหารห้ากองกำลังรักษาความปลอดภัยคณะทูตานุทูตหน่วยปฏิบัติการพิเศษแห่งแรกหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำลังพิเศษที่สองและกองกำลังเขตแดน
หน้าแรก