โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

ภาษาที่ต้องการใช้:ภาษาอังกฤษ เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย กัมพูชา สายด่วนบริการสำหรับชาวต่างชาติที่พักอาศัยในไต้หวัน สายด่วนบริการสำหรับชาวต่างชาติที่พักอาศัยในไต้หวัน สายด่วนโทรฟรี 1990

  • วันที่:
  • ที่มา:Foreign Affairs Section
  • ตี:1891
1.เปลี่ยนเป็นเบอร์1990:เพื่อให้ชาวต่างชาติและผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้จดจำเบอร์และนำไปใช้ได้สะดวก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2022เป็นต้นไป สายด่วนให้บริการเปลี่ยนเป็นหมายเลขที่จำง่ายขึ้น「1990」 หมายเลขเดิม0800-024-111จะหยุดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2022 เป็นต้นไป

2. ช่วงเวลาให้บริการ:(1) ภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น:ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุด
(2) ภาษาเวียดนาม อินโด(นีเซีย) ไทย กัมพูชา:ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนขัตฤกษ์อื่น) เวลา 9 ถึง 17 นาฬิกา

3. วิธีให้บริการ:เจ้าหน้าที่ที่รู้ภาษาจีนและภาษาแม่ของประเทศนั้นๆให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ด้วยภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโด(นีเซีย) ไทย กัมพูชา เป็นต้น ทั้งสิ้น 7 ภาษา  
หน้าแรก