โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

หากสามี/ภรรยาชาวไต้หวันของคู่สมรสต่างชาติเสียชีวิต สามารถอยู่อาศัยต่อได้หรือไม่?

  • วันที่:
  • ที่มา:Residency Section 2
  • ตี:2136
ยื่นคำขอต่อจุดบริการในพื้นที่ที่อาศัย(พำนัก) ข้อควรระวังมีดังนี้:สามี/ภรรยาชาวไต้หวันของคู่สมรสต่างชาติเสียชีวิต ตามกฎหมายคู่สมรสต่างชาติสามารถยื่นขออยู่อาศัยต่อได้ หากพบว่าผิดกฎหมาย สามารถเพิกถอนบัตรARCได้
หน้าแรก