Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Phòng chống buôn người

  • Ngày:
  • Nguồn:Anti-Human Trafficking Section
  • Lượt:859
Buôn người vi phạm nghiêm trọng nhân quyền, đã bị coi là hiện tượng nô lệ đương đại. Đài Loan và các nước trên thế giới đều vô cùng coi trọng, và không ngừng thúc đẩy công tác phòng chống liên quan, nhằm mong muốn triệt để ngăn chặn xảy ra vụ án buôn người.Từ tháng 11 năm 2006, Viện Hành Chính Đài Loan công bố “Kế hoạch hành động phòng chống buôn người”, và vào năm 2007 thành lập Hội nghị báo cáo điều phối phòng chống buôn người Viện Hành chính, do Sở chịu trách nhiệm tổng hợp nguồn của các bộ, tích cực điều phối thực hiện thúc đẩy công tác phòng chống buôn người. Tháng 1 năm 2009, Luật phòng chống buôn người đã ra đời, và thực thi vào tháng 6 cùng năm. Luật này đưa ra những quy định xử phạt nặng người gây hại và cung cấp hỗ trợ bảo vệ người bị hại, khiến cho công tác phòng chống buôn người thu được hiệu quả tốt đẹp. Bắt đầu từ năm 2010, đã liên tục 6 năm được báo cáo vấn đề buôn người của Quốc vụ viện Mỹ đánh giá là quốc gia xếp hạng nhất, cho thấy rõ tổng thể hành động thúc đẩy chống buôn người của Đài Loan đã tiếp tục được sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế.Trọng điểm công tác chống buôn người của Đài Loan đồng bộ cùng thế giới, hiện nay áp dụng 4P hướng bao gồm: khởi tố điều tra (prosecution), bảo vệ (Protection), dự phòng (Prevention) và quan hệ đối tác (partnership) thực hiện công việc sau:1.Khởi tố điều tra: Các cơ quan kiểm sát và cảnh sát tư pháp chỉ định đơn vị chuyên trách phụ trách lên kế hoạch quy hoạch các nghiệp vụ liên quan tới điều tra tội phạm buôn người, tăng cường thực hiện công tác khởi tố điều tra.2.Bảo vệ: Thực hiện bảo vệ người bị hại, cung cấp nơi an trí thích đáng , chăm sóc sinh hoạt, hướng dẫn phụ đạo tâm lý, hỗ trợ điều trị, phục vụ thông dịch, hỗ trợ pháp luật, cùng tham gia thẩm vấn với người bị hại, cung cấp giấy phép cư trú tạm thời và giấy phép làm việc cho người bị hại và biện pháp bảo vệ như an toàn đưa người bị hại về nước.3. Dự phòng: Thông qua các kênh đa dạng như truyền thông và hoạt động tuyên truyền, để tăng cường sự hiểu biết của dân chúng đối với nội hàm và công việc phòng chống buôn người, hàng năm liên tục tổ chức giáo dục đào tạo kiến thức phòng chống buôn người và lớp học tập nghiên cứu phòng chống buôn người liên ngành, nhằm tăng cường kiến thức chuyên môn và năng lực thực hiện của nhân viên công tác thực tiễn tuyến đầu.4. Quan hệ đối tác: Thực hiện “Nhóm công tác quốc tế phòng chống buôn người”, mời quan chức các quốc gia liên quan và chuyên gia học giả tổ chức phi chính phủ quốc tế (NGO) cùng tham gia, và tiếp thu kiến thức mới và thông tin phòng chống buôn người của nước khác, đồng thời tham gia vào lực lượng NGO, gắn kết cùng cộng đồng quốc tế, đồng thời cùng các quốc gia liên quan ký kết “Biên bản ghi nhớ hợp tác tìm hiểu các sự vụ di dân và phòng chống buôn người”, tăng cường quan hệ hợp tác đối tác quốc tế.
Trang chủ