Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Quản lý di dân phi pháp

  • Ngày:
  • Nguồn:Law Enforcement Section
  • Lượt:894
Kinh tế toàn cầu phát triển nhanh chóng và hiệu ứng mái nhà thế giới, những vụ giao dịch làm ăn, du lịch, học tập, làm việc và kết hôn xuyên quốc gia diễn ra không ngừng. Thêm vào đó, quan hệ hai bờ ngày càng ấm lên, giao lưu giữa người dân hai nước diễn ra mật thiết. Cùng với việc dịch chuyển dân số khổng lồ mang tính xuyên quốc gia, cũng đã xuất hiện không ít trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật (quy định) của Đài loan, vì thế công tác quản lý di dân phi pháp ngày càng quan trọng.Sở hiện nay thiết lập ba đại đội sự vụ tại khu Bắc, Trung và Nam, quản lý 22 đội cần vụ huyện thị và 4 trung tâm thu nhận lớn, phụ trách các nghiệp vụ như (thăm) phỏng vấn, thăm kiểm tra (thị sát), điều tra, thu nhận và đưa về nước. Thông thường do đội cần vụ các huyện (thị) sắp xếp công việc, tiến hành kiểm tra thực tế đối với danh sách người nước ngoài lưu (cư) trú quá hạn tại Đài loan, và lập danh sách quản lý kiểm soát hiệu quả. Nếu phát hiện người nước ngoài có liên quan tới hoạt động vi phạm pháp luật (quy định) thì điều tra theo luật.Người nước ngoài nhập cảnh phi pháp hoặc thực hiện hoạt động vi phạm pháp luật (quy định) tại Đài loan, sau khi được đội cần vụ của Sở và các đơn vị cảnh sát tư pháp điều tra, sẽ do Sở thực hiện thu nhận và đưa về nước. Để đảm bảo nhân quyền cho người được thu nhận, Trung tâm thu nhận của Sở định kỳ tổ chức buổi tọa đàm, cung cấp hỗ trợ pháp luật, phục vụ điều trị y tế và học các kỹ năng. Ngoài ra sửa đổi Điều 38 Luật xuất nhập cành và di dân, bắt đầu từ ngày 5 tháng 2 năm 2015, trước khi người nước ngoài mãn hạn thời gian tạm thu nhận, cần đưa người được thu nhận tới tòa án yêu cầu phán quyết tiếp tục được thu nhận và gia hạn thu nhận, tối đa thu nhận là 100 ngày. Đồng thời, Sở cũng tích cực đẩy nhanh công tác đưa về nước, để người được thu nhận có thể nhanh chóng về nước.
Trang chủ