Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Phó giám đốc Sở

  • Ngày:
  • Nguồn:Appointing and Dismissal Section
  • Lượt:493
副座相片改 Phó Giám đốc Sở Lương Quốc Huy

Quá trình đào tạo:
1. Thạc sỹ Sở Nghiên cứu nước Mỹ đại học Đạm Giang
2. Cử nhân khoa cảnh sát hành chính khóa 47 Đại học cảnh sát Trung ương

Quá trình công tác:
1. Phó giám đốc Sở Di dân Bộ Nội Chính
2. Phó giám đốc Sở hành chính nghĩa vụ quân sự Bộ Nội Chính
3. Phó tổng đội trưởng tổng đội cần vụ trên không Bộ Nội Chính
4. Thư ký chủ nhiệm tổng đội cần vụ trên không Bộ Nội Chính
5. Nhân viên thị sát của Bộ Nội Chính (văn phòng Bộ trưởng)
6. Tham Nghị Ban thư ký Viện Hành Chính (Tổ chấp bút văn phòng Bộ trưởng)
7. Chuyên viên Ban thư ký chính phủ Đài Loan (Văn phòng chủ tịch tỉnh )
8.Chủ nhiệm nhân sự đại đội cảnh sát bảo an Cục Cảnh sát chính quyền thành phố Đài Bắc
Trang chủ