Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Chuyên mục phục vụ Hôn phối nước ngoài

  • Ngày:
  • Nguồn:Immigration Counseling Section
  • Lượt:2206
Chuyên mục phục vụ Hôn phối nước ngoài
◎Nhằm thuận tiện phục vụ tư vấn cho người nhập cư mới trong việc trao đổi thông tin mang hình thái không rào cản, và hết sức nhiệt tình phục vụ. Bộ Nội chính thiết lập “ Đường dây chuyên phục vụ tư vấn Hôn phối nước ngoài 0800-088-885” để cung cấp thông tin bằng tiếng Việt Nam, tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan, tiếng Campuchia, tiếng Anh. Hoan nghênh các bạn nhập cư mới trong thời gian sinh sống tại Đài Loan nếu gặp bất kỳ sự thích nghi nào trong cuộc sống cần tư vấn: về mặt pháp lý, phúc lợi xã hội, giao thông, nuôi dạy con cái, an toàn bản thân, y tế, việc làm, giáo dục, cư trú v.v... đều có thể liên hệ và tận dụng đường dây 0800-088-885
Trang chủ