Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

0902 NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CẦN BIẾT KHI XIN CẤP, GIA HẠN, CẤP LẠI THẺ CƯ TRÚ HOẶC THAY ĐỔI LÝ DO CƯ TRÚ

  • Ngày:
  • Nguồn:Residency Section 2
  • Lượt:48306
Đơn vị thực hiện:Trạm phục vụ tại của Tổng cục Di dân tại các thành phố trực thuộc, huyện thị nơi sinh sống
Thủ tục xin cấp: Điền 1 Đơn xin cấp.
I. Căn cứ pháp luật:
1. Điều 22, Điều 23, Điều 26, Điều 31 Luật Xuất nhập cảnh và Di dân( dưới đây gọi tắt là Luật này).
2. Điều 5 đến Điều 10 trong Quy định Người nước ngoài lưu trú, cư trú và cư trú vĩnh viễn.
II. Đối tượng xin cấp:
1. Người nước ngoài có Visa còn hiệu lực, hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ du lịch còn hiệu lực đối với trường hợp nhập cảnh theo phương thức miễn Visa, sau khi Tổng cục Di dân kiểm tra và cho phép nhập cảnh và được phép cư trú.
2. Người nước ngoài sau khi có visa cư trú nhập cảnh, vì lý do cư trú chuyển đổi thành phụ thuộc, được tuyển dụng hoặc đầu tư.
III. Hồ sơ nộp xét duyệt:
1. Thẻ cư trú ngoại kiều.
2. Bản chính hộ chiếu, thị thực nhập cảnh( Theo Khoản 2 Điều 23 Luật n ày, những người xin thay đổi nguyên nhân cư trú được miễn kiểm tra thị thực nhập cảnh).
3. Những giấy tờ chứng minh cần cung cấp khi xin cấp phép cư trú( Kiểm tra bản chính thu bản coppy):
(1)Trường hợp Người phụ thuộc( bao gồm cả người thay đổi nguyên nhân cư trú theo Khoản 2 Điều 23 Luật này):
Giấy chứng minh quan hệ thân thuộc( như Giấy Khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân Đài Loan, Thẻ cư trú ngoại kiều v.v)
(2)Trường hợp người được tuyển dụng làm việc(Bao gồm cả người xin thay đổi lý do cư trútheo Khoản 2 Điều 23):
Giấy phép của cơ quan chủ quản ngành nghề và Giấy chứng nhận làm việc.
(3)Trường hợp nhà đầu tư( Bao gồm cả người xin thay đổi lý do cư trú theo Khoản 2 Điều 23 Luật này):
Các giấy tờ chứng minh liên quan như Giấy phép của cơ quan chủ quản ngành nghề, Giấy đăng ký thay đổi ngành nghề công ty v.v
(4)Trường hợp đến du học:
Thẻ sinh viên hoặc Giấy chứng nhận học viên( Kiểu sinh lần đầu xin cấp cần cung cấp Giấy thông báo nhập học).
(5)Trường hợp nghiên cứu tiếng trung:
Thẻ sinh viên hoặc Giấy chứng nhận học viên, Giấy chứng nhận quá trình tham gia lớp học.
(6)Trường hợp người truyền đạo:
Giấy chứng nhận thành lập giáo hội và Giấy mời hoặc các giấy tờ chứng minh liên quan khác của tổ chức tôn giáo tại Đài Loan.
(7)Kiều bào Hàn Quốc cư trú lâu dài:
Công văn chứng minh nhân thân của Bộ Ngoại giao.
4. Nộp 2 ảnh chính diện không đội mũ cỡ 4.5cm*3.5cm(lần đầu 1 ảnh, thay thẻ 1 ảnh, kích cỡ như kích cỡ của chứng minh nhân dân).
5. Trường hợp xin cấp lại do bị mất, cần cung cấp Giấy chứng nhận thất lạc và Giấy chứng nhận báo án.
6. Lệ phí cần nộp: Thời hạn 1 năm 1000 đài tệ, thời hạn 2 năm 2000 đài tệ, thời hạn 3 năm 3000 đài tệ, Kiều sinh 500 đài tệ, lệ phí xin cấp lại 500 đài tệ.
7. Giấy Ủy quyền: Trừ trường hợp người xin cấp tự đi nộp hồ sơ, ủy quyền cho người khác đi nộp cần cung cấp Giấy Ủy quyền; những người ở nước ngoài, Hong Kong hoặc Ma Cao, Giấy ủy quyền cần có sự xác nhận lãnh sự của cơ quan đại diện chính phủ ở nước ngoài.
IV. Thời gian xét duyệt: 10 ngày( lĩnh Thẻ cư trú ngoại kiều dựa trên phiếu thu )
V. Các vấn đề liên quan:
1. Đối tượng người nước ngoài kết hôn khi làm thẻ cư trú lần đầu hoặc thay đổi lý do cư trú thành phụ thuộc do kết hôn, cần có vợ/chồng là người Đài Loan đi làm cùng, và cấp Thẻ cư trú ngoại kiều thời hạn 1 năm.
2. Trường hợp nhập cảnh theo thị thực cư trú, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh phải xin Thẻ cư trú ngoại kiều.
3. Khi người nước ngoài có như cầu tiếp tục cư trú, cần xin phép gia hạn thẻ cư trú 30 ngày trước ngày hết hạn cư trú.
4. Trong thời gian cư trú người nước ngoài thay đổi địa chỉ cư trú hoặc đơn vị phục vụ cần làm thủ tục đăng ký thay đổi trong vòng 15 ngày kể từ khi có sự thay đổi.
5. Trường hợp thay đổi lý do cư trú theo Khoản 2 Điều 23 Luật này phải xin phép trong vòng 30 ngày trước khi hết hạn cư trú.
6. Trường hợp giấy tờ làm tại nước ngoài cần cung cấp bản dịch tiếng trung có xác nhận lãnh sự của giấy tờ đó, nếu cơ quan đại diện chính phủ tại nước ngoài chỉ xác nhận giấy tờ đó, không xác nhận bản dịch tiếng trung, thì bản dịch tiếng trung đó cần được công chứng của tòa án ( hoặc người công chứng) Đài Loan.
7.Theo Điều 23 của Luật này những giấy tờ chứng minh quan hệ vợ/chồng là công dân Đài Loan hiện tại cư trú tại Đài Loan và có hộ khẩu hoặc được phép cư trú, hoặc người nước ngoài được cấp phép cư trú hoặc cư trú vĩnh viễn: là những giấy tờ chứng minh đăng ký kết hôn đã được đăng ký xong tại các cơ quan đăng ký hộ tích của Đài Loan( như bản chính chứng minh nhân dân Đài Loan, bản chính sổ hộ khẩu v.v, sau khi đối chiếu kiểm tra xong sẽ hoàn trả). Làm thủ tục đăng ký kết h ôn đề nghị tham khảo trang tin điện tử Vụ Hộ chính Bộ Nội chính hoặc liên hệ với các cơ quan hộ chính địa phương.
8. Trường hợp có hộ khẩu Đài Loan và mang hộ chiếu nước ngoài, khi xin phép cư trú hoặc gia hạn cư trú cần đến đến các cơ quan hộ chính làm thủ tục đăng ký xin cắt hộ khẩu.
9. Người xin cấp trước khi hết thời hạn cư trú cũ không thể làm thủ tục thay đổi lý do cư trú để xin cấp thẻ cư trú mới phải xuất cảnh theo thời gian quy định.
10. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật này thay đổi lý do cư trú chỉ giới hạn các trường hợp nêu ở phần 1( như phụ thuộc, được tuyển dụng, đầu tư),trường hợp muốn thay đổi thành các lý do cư trú khác ( như học tập, truyền đạo) cần làm các thủ tục liên quan tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, đến sau khi đã có thị thực cư trú liên quan mới xin cấp thẻ cư trú ngoại kiều lại.
11. Trường hợp thay đổi lý do cư trú, nộp lại phí xin cấp và xét duyệt lại thời gian cư trú.
12.Theo quy định nằm ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 23, người xin cấp vợ/chồng là lao động nước ngoài cư trú tại Đài Loan , không được phép xin thay đổi lý do cư trú.
13. Trường hợp người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực cư trú hoặc được cấp thị thực cư trú tại Đài Loan, cần xin cấp thẻ cư trú trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh hoặc kể từ ngày được cấp thị thực cư trú, xin cấp thẻ cư trú muộn hơn thời hạn quy định sẽ bị phạt từ 2000-10000 đài tệ; người nước ngoài khi xin phép thay đổi địa chỉ cư trú hoặc đơn vị phục vụ trong vòng 15 ngày cần hoàn thành các thủ tục thay đổi liên quan, những trường hợp vi phạm sẽ bị phạt từ 2000 đến 10000 đài tệ.
Đơn xin phép: Đơn xin phép cư (tạm) trú như phụ lục
Trang chủ