Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

0313 NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI NỘP HỒ SƠ ĐỊNH CƯ TẠI ĐÀI LOAN ĐỐI VỚI NHỮNG CÔNG DÂN KHÔNG HỘ KHẨU ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH ĐÀI LOAN

  • Ngày:
  • Nguồn:Residency Section 2
  • Lượt:4999
I. Căn cứ pháp luật:
(1)Điều 9 và Điều 16 Luật Xuất nhập cảnh và di dân( dưới đây gọi tắt là Luật Di dân).
(2)Điều 14 Quy định cho phép công dân không hộ khẩu khu vực Đài Loan xin phép lưu trú định cư .
II. Đối tượng áp dụng:
(1)Những người từ bỏ quốc tịch nước ngoài nhập quốc tịch Đài Loan( Ký hiệu ID 372).
(2)Những công dân không quốc tịch từ Thái Lan, Myama hoặc Indonexia đã nhập cảnh trước ngày Luật di dân có hiệu lực( 21/5/1999) mà chưa thể cưỡng chế xuất cảnh, sau khi được Tổng cục Di dân Bộ Nội chính( dưới đây gọi tắt là Tổng cục) cho phép lưu trú và đã được nhập quốc tịch( Ký hiệu ID 371).
(3)Công dân không quốc tịch nhập cảnh từ ngày 21/5/1999 đến 31/12/2010 là những công dân đến từ Thái Lan, Myama được phép đến học tập hoặc đào tạo kỹ thuật do Bộ Giáo dục hoặc Ủy ban Kiều vụ cấp phép, chưa thể cưỡng chế xuất cảnh, sau khi được Tổng cục Di dân Bộ Nội chính cho phép lưu trú và đã được nhập quốc tịch( Ký hiệu ID 392).
(4)Công dân không quốc tịch đến từ Ấn Độ hoặc Nepal, nhập cảnh từ ngày 21/5/1999 đến 31/12/2008, chưa thể cưỡng chế xuất cảnh, và đã được Ủy ban Mông Tạng xác định nhân thân, sau khi được Tổng cục Di dân Bộ Nội chính cho phép lưu trú và đã được nhập quốc tịch( Ký hiệu ID 393).
III. Quy trình xin phép và nơi xin phép: Trực tiếp xin phép hoặc ủy quyền người khác / các đơn vị nghiệp vụ di dân xin phép với các trạm phục vụ của Tổng cục tại các thành phố trực thuộc/huyện(thị) ( gọi tắt là trạm phục vụ Tổng cục Di dân).
IV. Giấy tờ cần chuẩn bị:
(1)Đơn đăng ký (1 bản), và dán 1 ảnh chân dung màu không đội mũ( kích cỡ như ảnh chứng minh thư nhân dân).
(2)Bản chính, bản photo Giấy phép nhập quốc tịch mỗi loại 1 bản ( bản chính sẽ trả lại sau khi đối chiếu).
(3)Bản chính, bản photo Thẻ cư trú ngoại kiều mỗi loại 1 bản ( bản chính sẽ trả lại sau khi đối chiếu).
(4)Bản chính , bản photo mỗi loại 1 bản của Giấy tờ chứng mình có ghi địa chỉ cư trú, ví dụ sổ hộ khẩu hoặc chứng minh thư nhân dân của vợ/chồng khi đã hoàn thành việc đăng ký kết hôn( bản chính sẽ trả lại sau khi đối chiếu).
(5)Phí giấy tờ 1000 đài tệ chẵn.
(6)Trường hợp ủy quyền người khác đi làm, cần cung cấp một bản Giấy ủy quyền có ký tên hoặc đóng dấu của người xin cấp.
V. Phương thức lĩnh giấy tờ:
Tổng cục Di dân sẽ thông báo lĩnh giấy tờ qua tin nhắn, sau khi nhận được tin nhắn người xin cấp mang theo hộ chiếu nước ngoài ( trường hợp nhập quốc tịch không quốc tịch nước ngoài không cần ), thẻ cư trú ngoại kiều và phiếu thu đến trạm phục vụ của tổng cục tại khu vực cư trú để lĩnh thẻ cư trú khu vực Đài Loan.
VI. Những điều cần chú ý:
(1)Những trường hợp xin cấp thẻ cư trú Đài Loan song giấy tờ không phù hợp hoặc bị thiếu, cần bổ sung đủ giấy tờ trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Tổng cục Di dân. Trường hợp không bổ sung giấy tờ theo thời gian quy định, Tổng cục Di dân sẽ từ chối cấp.
(2)Thẻ cư trú Đài Loan do Tổng cục Di dân cấp đã bao gồm số của giấy phép nhập cảnh tạm thời, người xin cấp phép trong thời gian cư trú nếu cần xuất cảnh, đề nghị xin Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao cấp hộ chiếu Đài Loan mới được xuất nhập cảnh.
VII. Thời gian thẩm tra: 7 ngày ( không tính ngày thu hồ sơ, ngày nghỉ, thời gian bổ sung hồ sơ và thời gian gửi qua đường bưu điện).
Trang chủ