Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Nội vụTrạm phục vụ thành phố Tân trúc-Giáo dục Gia đình và Tuyên truyền Pháp luật và Quy định cho Cư dân Mới

  • Ngày:
  • Nguồn:Hsinchu City Service Center
  • Lượt:212
IMG_9922 Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Nội vụTrạm phục vụ thành phố Tân trúc-Giáo dục Gia đình và Tuyên truyền Pháp luật và Quy định cho Cư dân Mới

Thời gian : Ngày 18 tháng 1 09:30-12:30
Vị trí : Trạm phục vụ thành phố Tân trúc 2F
Trang chủ