Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Thực hiện chứng nhận thể nhân dành cho ngýời nýớc ngoài Sinh sống tại Ðài loan dễ dàng hõn

  • Ngày:
  • Nguồn:System Design Section
  • Lượt:815
Ngýời nýớc ngoài có thể xin chứng nhận thể nhân, tận hýởng tiện ích cầm thẻ Ngýời nýớc ngoài chỉ cần ðủ 18 tuổi, có thẻ cý trú chíp IC do Sở di dân Bộ nội chính cấp, ðích thân mang bản chính thẻ cý trú tới bất kỳ trạm phục vụ nào của Sở di dân Bộ nội chính là có thể xin chứng nhận thể nhân tại quầy.Trong vòng 15 ngày kể từ ngày xin tới website Trung tâm quản lý chứng nhận Bộ nội chính, ðãng nhập bằng mã số thẻ cý trú và mã khách hàng trên liên biên lai giấy ðãng ký, và thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng 275 Ðài tệ (bao gồm chi phí làm thẻ IC 250 Ðài tệ và chi phí gửi býu ðiện 25 Ðài tệ) là hoàn tất việc ðãng ký. Nếu chýa hoàn thành nộp phí trong thời gian này, Trung tâm quản lý chứng nhận Bộ nội chính sẽ tự ðộng xóa hồ sõ ðãng ký, sau khi xóa nếu vẫn có nhu cầu sử dụng, cần tới bất kỳ trạm phục vụ nào của Sở di dân ðể xin làm lại. Do thẻ chứng nhận thể nhân IC là thẻ làm theo nhu cầu của khách hàng, trên thẻ ðã in họ tên ngýời xin và thời hạn có hiệu lực, là thẻ cá nhân, do ðó sau khi nộp tiền làm thẻ thì không thể hoàn phí. Sau khi ngýời nýớc ngoài có thẻ chứng nhận thể nhân, cũng có thể chủ ðộng xin hủy thẻ chứng nhận thể nhân, chỉ cần ðích thân mang bản chính thẻ cý trú tới bất kỳ trạm phục vụ nào của Sở di dân thì có thể ðãng ký làm tại quầy. Ngoài ra, nếu ngýời nýớc ngoài gặp các tình huống nhý “thay ðổi thẻ cý trú/ mã số ID”, “ ðýợc duyệt xin ðịnh cý và ðã hoàn thành ðãng ký hộ tịch lần ðầu có ðýợc chứng minh thý công dân”, Trung tâm quản lý chứng nhận Bộ nội chính không cần ðýợc sự ðồng ý của ðýõng sự hoặc thông báo riêng , sẽ chủ ðộng hủy chứng nhận thể nhân mà ngýời nýớc ngoài ðó ðã xin. Thời hạn có hiệu lực của chứng nhận thể nhân của ngýời nýớc ngoài là 5 nãm. Trýờng hợp mất mát, hỏng, thay ðổi số thẻ cý trú hoặc chủ ðộng xin hủy thẻ chứng nhận, nếu vẫn có nhu cầu sử dụng thử chứng nhận thể nhân, cần ðích thân tới bất cứ trạm phục vụ nào của Sở di dân, xin ðãng ký lại theo quy trình lần ðầu. Khi ngýời nýớc ngoài có ðýợc số chứng minh thý nhân dân, nếu vẫn có nhu cầu sử dụng thẻ chứng nhận thể nhân, cần ðích thân tới quầy phục vụ của Sở hộ chính gần nhất xin lại chứng nhận thể nhân bằng chứng minh thý, phýõng thức xin và quy ðịnh liên quan hãy tham khảo giải thích của Trung tâm quản lý chứng nhận Bộ nội chính (http://moica.nat.gov.tw). Ðã có chứng nhận thể nhân, ngýời nýớc ngoài có thể sử dụng hệ thống phục vụ ứng dụng cho thẻ chứng nhận thể nhân mà cõ quan chính phủ cung cấp qua mạng, liên tục ðýợc cung cấp các dịch vụ ðãng ký trên mạng, ví dụ nhý: Xin chứng nhận ngày xuất nhập cảnh miễn phí, báo thuế trực tuyến, hệ thống giám sát quốc lộ ðiện tử báo nộp lệ phí , tra tìm trực tuyến bảo hiểm lao ðộng và bảo hiểm y tế…ðể ngýời nýớc ngoài có thể hýởng tính tiện lợi và an toàn “dùng mạng nhiều, giảm thiểu ði lại”.
Trang chủ