Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Sở di dân triệt phá tổ chức buôn người “kinh doanh giả, bán dâm thật”

  • Ngày:
  • Nguồn:Anti-Human Trafficking Section
  • Lượt:617
Kiểm sát viên Sở kiểm sát tòa án địa phương Đài Bắc vào ngày 10 tháng này đã chỉ huy đội cần vệ thành phố Đào Viên của Sở di dân, Đại đội cảnh sát hình sự Cục cảnh sát chính quyền thành phố Đào Viên và nhân viên phân cục Vạn Hoa thuộc Cục cảnh sát chính quyền thành phố Đài Bắc dẫn theo các nhân viên tìm kiếm của tòa án địa phương Đài Bắc chia tới khu vực Đài Bắc, Tân Bắc và Đào Viên.., triệt phá tổ chức buôn người nhập cảnh phi pháp các cô gái Đại lục rồi đe dọa và bóc lột tình dục dưới phương thức “kinh doanh giả, bán dâm thật”. Hiện trường bắt được 13 thàng viên của tổ chức bán dâm, và điều tra nắm giữ nhiều vật chứng phạm tội, toàn bộ vụ án đã gửi tới Sở kiểm sát Đài Bắc mở rộng điều tra. Sở di dân cho biết, Tập đoàn buôn người đó là tổ chức tội phạm với nghi can chính họ Chu, tổ chức này này tìm kiếm những cô gái trẻ Đại lục thông qua người hành ghề gái gọi với giá mỗi người là 3 vạn NDT, giao cho Chu và Quách cùng làm giả giấy chứng nhận làm việc, giấy tờ công chứng…. lấy danh nghĩa diễn viên đoàn kịch mời sang Đài Loan biểu diễn, trên thực tế sang Đài loan để thực hiện bán dâm phi pháp. Toàn bộ vụ án đã diễn ra nửa năm, thu thập được nhiều chứng cớ theo dõi điều tra và phát hiện. Tổ chức đó chia làm 6 đợt tổng cộng nhập cảnh khoảng 82 cô gái Đại lục vào Đài loan, và bằng các hình thức như bạo lực và xé hủy giấy xuất nhập cảnh…. ép buộc các cô gái Đại lục bán dâm. Đội cần vệ thành phố Đào Viên sau khi nắm bắt chứng cớ phạm tội của tổ chức buôn người này, nhân thời cơ chín muồi, lập tức thông báo kiểm sát viên Sở kiểm sát tòa án Đài Bắc chỉ huy phát động lùng bắt, hiện trường đã bắt được 13 thành viên tổ chức phạm tội gồm nghi can chính họ Chu và người hành nghề gái gọi cùng 3 cô gái Đại lục. Toàn bộ vụ án gửi đi điều tra theo Điều lệ phòng chống buôn người, tội danh xâm hại thuần phong mỹ tục, Điều lệ quan hệ dân chúng hai bờ và Điều lệ phạm tội có tổ chức. Sở di dân lưu ý, giao lưu hai bờ ngày càng sôi động, các kênh dành cho người Đại lục xin sang Đài loan ngày càng đa dạng, các tổ chức phi phạm nhân cơ hội này hòng mưu cầu lợi ích bất hợp pháp. Sở sẽ thông qua cách thức thẩm tra điều tra nghiêm ngặt, có lòng tin và khả năng ngăn chặn các kênh bất hợp pháp này, người sang Đài loan cần căn cứ vào mục đích thực tế để xin giấy tờ, không nên trông chờ vào sự may mắn. Người sau khi sang Đài loa thực hiện các hoạt động không phù hợp với mục đích xin, người nặng có thể vi phạm Điều lệ quan hệ nhân dân hai bờ và tội liên quan trong luật hình sự, ngoài truy cứu hình sự còn bị xử phạt cưỡng chế xuất cảnh và xử phạt hành chính quản chế nhập cảnh.
Trang chủ