Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Vợ (chồng) người nước ngoài trong quá trình đang nhập quốc tịch Đài Loan, đến giai đoạn được phép cư trú tại khu vực Đài Loan, phải xuất cảnh thì cần làm những thủ tục gì?

  • Ngày:
  • Nguồn:Residency Section 2
  • Lượt:525
Vợ (chồng) người nước ngoài trong quá trình đang nhập quốc tịch Đài Loan, trong thời gian được phép cư trú muốn xuất cảnh, có thể làm thủ tục với 2 cách thức sau:
Cách thức thứ 1, đề nghị đương sự đến Trạm phục vụ xin đơn cấp Giấy chứng nhận xuất nhập cảnh, hồ sơ cần nộp gồm, mẫu đơn xin, hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc, bản gốc Thẻ cư trú, 01 ảnh 2 inch, lệ phí cấp giấy chứng nhận: 400 tiền đài , giấy ủy quyền (nếu đương sự tự nộp đơn thì miễn nộp), 1 phong thư gửi bảo đảm (đương sự tự đến nhận thì không cần). Khi xuất cảnh, trình hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc và Giấy chứng nhận xuất nhập cảnh. Cách thức thứ 2, đề nghị đương sự mang theo đơn xin cấp giấy chứng nhận xuất nhập cảnh, hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc, bản gốc Thẻ cư trú, 01 ảnh 2 inch,, giấy ủy quyền (nếu đương sự tự nộp đơn thì miễn nộp), đến Trạm phục vụ - Đài Bắc để xin cấp phép xuất nhập cảnh tạm thời, sau khi được cấp phép, có thể xuất cảnh.
Trang chủ