โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

การป้องกันการฉ้อโกง รมต.มหาดไทยสวี่กว๋อหย่งแสดงความเห็นใจกับเพื่อนร่วมงานแนวหน้าที่สนามบิน

  • วันที่:
  • ที่มา:Border Affairs Corps
  • ตี:1026
ในมุมมองของการปราบปรามชาวไต้หวันในกัมพูชาโดยกลุ่มค้ามนุษย์เมื่อเ นี้เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวไต้หวันถูกหลอกให้ไปต่างประเทศและตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ กองตรวจคนเข้าเมือง ตั้งเป้าผู้โดยสารเที่ยวบินจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อการค้ามนุษย์ทุกวัน ออกบัตรบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินสำหรับชาวต่างชาติ และผู้ที่สงสัยว่าถูกฉ้อโกงไปต่างประเทศในระหว่างการตรวจสอบใบรับรองทางออก นอกจากการโน้มน้าวใจด้วยวาจาแล้ว ยังมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วิดีโอส่งเสริมการขายต่อต้านการฉ้อโกง โดยหวังที่จะปลุกจิตสำนึกของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันการฉ้อโกงและป้องกันไม่ให้ "ผู้ที่อาจเป็นเหยื่อ" เดินทางไปต่างประเทศ

รมต.มหาดไทย สวี่กว๋อหย่ง เดินทางไปสนามบินเถาหยวนในวันนี้ (14) เพื่อแสดงความเห็นใจต่อเพื่อนร่วมงานแนวหน้าและยืนยันการทำงานหนักของพวกเขาในการป้องกันการฉ้อโกง สวี่กว๋อหย่ง กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแนวหน้าป้องกันการฉ้อโกงในช่วงเวลานี้ ปกป้องประชาชนจากการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และรักษาความปลอดภัยชายแดนอย่างเคร่งครัด ตอนนี้เป็นช่วงพีคของการแพร่ระบาดและประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ขณะเดียวกัน ยังใช้โอกาสที่สะดวกสบายเพื่อเตือนเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองให้ใส่ใจในสุขภาพของตนเองและดำเนินมาตรการฆ่าเชื้อและป้องกัน มั่นใจในความปลอดภัยของตนเอง

รมต.มหาดไทยเน้นย้ำว่าชาวไต้หวันระมัดระวังตัวมากขึ้นเมื่อไปหางานทำที่ต่างประเทศ ต้องวิจารณญาณและตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน หากถูกบังคับเกินควรหรือเหตุฉุกเฉินในต่างประเทศ ก็สามารถขอความช่วยเหลือจากกระทรวงการต่างประเทศจีนได้
หน้าแรก