โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

รถบริการเคลื่อนที่ของสตม.กลับมาอีกครั้ง ! วันที่ 18 ม.ค. เดินทางไปให้บริการ ณ ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ซันฉง เมืองนิวไทเป

  • วันที่:
  • ที่มา:New Taipei City Service Center
  • ตี:183
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดกิจกรรมรถบริการเคลื่อนที่ โดยคราวนี้จะเดินทางไปให้บริการ ณ ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ซันฉง เมืองนิวไทเป ภาพจาก/สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมืองนิวไทเป สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมืองนิวไทเป จะเริ่มจัดกิจกรรมรถบริการเคลื่อนที่ในวันที่ 18 มกราคม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น. โดยคราวนี้จะเดินทางไปให้บริการ ณ ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ซันฉง เมืองนิวไทเป เพื่อให้บริการแก่ครอบครัว ญาติ และเพื่อนของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่อาศัยอยู่ในทางภาคเหนือของไต้หวัน ซึ่งการบริการนี้ประกอบไปด้วย การรับเรื่องยื่นสมัคร การให้คำปรึกษาและสอบถาม ตลอดจนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ทางกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทั่วไต้หวัน รถบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา รถบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมืองนิวไทเป ได้ออกเดินทางไปยังเขตอู๋กู่ (五股) ซีจื่อ (汐止) และ เซินเขิง (深坑) เพื่อจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านพหุวัฒนธรรมต่างประเทศ ผ่านการแบ่งปันเรื่องราวของล่ามแปลภาษาชาวอินโดนีเซีย ทำให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และชาวไต้หวันได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลายยิ่งขึ้นรถบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมืองนิวไทเป ได้ให้บริการและแก้ไขปัญหาแก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพำนักอยู่ การปรับตัวให้เข้ากับการดำรงชีวิต และการสื่อสาร เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะพยายามช่วยเหลือครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทุกคนอย่างสุดความสามารถนอกจากนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ส่งเสริมให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เกินกำหนดวีซ่า หนังสือเดินทางหมดอายุ และแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย เข้ารับการฉีดวัคซีนใน “แผนส่งเสริมการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 สำหรับชาวต่างชาติในไต้หวัน” ซึ่งโครงการนี้มีการดำเนินการตามนโยบาย 4 ประการ “ไม่แจ้งข้อหา ไม่จับกุม ไม่เก็บค่าใช้จ่าย และไม่ติดแบล็คลิสต์” จะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2022 ร่วมกันปกป้องสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละพื้นที่
หน้าแรก