โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

โครงการฉีดวัคซีนโควิดฟรีให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันอย่างผิดกฎหมาย

  • วันที่:
  • ที่มา:Foreign Affairs Section
  • ตี:2843
1. กลุ่มเป้าหมาย : ชาวต่างชาติที่พำนักในไต้หวันอย่างผิดกฎหมายและประสงค์จะขอรับวัคซีนโควิด-19
2. รูปแบบการฉีด :
 2.1 ฉีดฟรี (เป็นวัคซีนแบบรัฐออกค่าใช้จ่ายให้)
 2.2 ไม่แจ้งความ (สถานพยาบาลที่บริการฉีดวัคซีนจะไม่แจ้งความต่อหน่วยงานตำรวจหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
 2.3 จะไม่ใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินคดีภายหลัง (สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะใช้ทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อยืนยันต่อกระทรวงแรงงานเท่านั้น จะไม่ใช้เป็นข้อมูลในการตรวจจับแต่อย่างใด)
 2.4 ไม่จำกัดสิทธิ์การเดินทางเข้าไต้หวัน (ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนหากประสงค์รายงานตัว หลังฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว เดินทางกลับประเทศภายใน 6 เดือน หลังสายการบินเปิดเที่ยวบินประจำ จะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการเดินทางเข้าไต้หวันอีก)
3. ช่วงเวลาของโครงการ : นับตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.2021เป็นต้นไป (วันที่สิ้นสุดการใช้จะประกาศต่อไป)
4. สถานที่ฉีดวัคซีน :
 4.1 กรณีที่ผู้รับการฉีดวัคซีนเป็นชาวต่างชาติในสถานกักกัน จะใช้สถานกักกันขนาดใหญ่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นสถานที่ฉีดวัคซีน
 4.2 กรณีเป็นผู้รายงานตัว รายงานตัวแล้วได้รับอนุญาตอยู่นอกสถานกักกัน หรือชาวต่างชาติที่ยังไม่ถูกตรวจพบ ให้ไปรับการฉีดวัคซีนตามสถานพยาบาลหรือคลินิกในเมืองต่างๆ ตามที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเจาะจง หรือสถานที่อื่นตามกำหนด (อาทิ สถานที่จัดให้โดยศาสนสถานหรือองค์กร NGO เป็นต้น)
5. การประชาสัมพันธ์ :
 5.1 หากท่านเป็นแรงงานผิดกฎหมายหรือชาวต่างชาติที่อยู่เลยกำหนดวีซ่า เราสนับสนุนให้ท่านรีบติดต่อกับองค์กร NGO อาทิ Archidioecesis Taipehensis, สมาคมมุสลิมและสมาคมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเป็นต้น เพื่อลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิดฟรี หลังจากได้รับแจ้งข้อความสั้นแล้ว นำหนังสือเดินทาง บัตร ARC หรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆ ไปรับการฉีดวัคซีนตามสถานพยาบาล คลินิกหรือสถานที่เจาะจงในเมืองต่างๆ ตามที่ได้รับแจ้ง
 5.2 ท่านจะไม่ถูกดำเนินคดีหรือถูกจับกุมใดๆ สถานพยาบาลหรือคลินิกจะไม่แจ้งข้อมูลของท่านให้หน่วยงานตำรวจ และการฉีดวัคซีนเป็นแบบรัฐออกค่าใช้จ่ายให้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 5.3 หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดดังกล่าว ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กระทรวงแรงงาน หรือศูนย์บริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำเมืองต่างๆ ได้

รายการเอกสารแนบ

  • 1101220流程圖(泰) pdf
  • 1110111-NGO附表(泰) pdf
  • 1110128宣導圖卡_泰 jpg
  • 逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案Q&A-泰 pdf
หน้าแรก