โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

ชายแดนเปิดผนึก เครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติได้รับการอัพเกรด

  • วันที่:
  • ที่มา:Border Affairs Corps
  • ตี:1143
ชายแดนเปิดผนึก เครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติได้รับการอัพเกรด มานานกว่า 2 ปี ชายแดนได้รับการเปิดผนึกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมปีนี้ เครื่องตรวจหนังสือเดินทางของกรมตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการ ยังเปิดตัวการลงทะเบียนและบริการอัปเกรดแบบทูอินวันสำหรับพิธีการทางศุลกากร สมัยก่อนเมื่อใช้เครื่องตรวจหนังสือเดินทางจำเป็นต้องลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์คู่มือล่วงหน้า เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนปีนี้ พลเมืองจีนที่มีอายุครบ 12 ปี และชาวต่างชาติที่มีบัตรกาม่าหากยังไม่ลงทะเบียน

ระบบเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติรุ่นแรกก่อตั้งโดยกรมตรวจคนเข้าเมืองตั้งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ มี 7.63 ล้านคนไต้หวันได้ลงทะเบียนเสร็จสิ้นและมีจำนวนรวมเกิน 100 ล้านคนไช้การตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ ระบบใหม่นี้ปรับปรุงฟังก์ชันเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจสอบหนังสือเดินทางแบบชิปและการลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนต้องไปที่เกตเวย์เท่านั้น ซึ่งทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายขึ้นมาก
หน้าแรก