โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

ตม.ได้จัดกิจกรรมแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ป้องกันการค้ามนุษย์ เงินรางวัลหนึ่งแสนห้าหมื่นรอให้ท่านมาคว้าเอาไป

  • วันที่:
  • ที่มา:Anti-Human Trafficking Section
  • ตี:2852
เพื่อผลักดันกระจายข่าวป้องกันการค้ามนุษย์ ทางตม.จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่14มีนาคม ถึงวันที่13 พฤษภาคม ปี105 ส่งผลงานเข้ามากันเยอะๆนะคะ รางวัลมูลค่ารวมกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นดอล รางวัลชนะเลิศห้าหมื่นดอลการป้องกันการค้ามนุษย์เป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางรัฐบาลไต้หวันให้ความสำคัญมาโดยตลอด กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้ประกาศผลการแข่งขันป้องกันการค้ามนุษย์ โดยไต้หวันอยู่ที่ระดับหนึ่ง และได้รับเกียรติเป็นระดับหนึ่งติดต่อซ้อนกัน6ปี จากการพยายามกระจ่ายข่าวของตม.ในหลายปีที่ผ่านมานี้ ได้ใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลายและวิธีการแข่งขันในการกระจายข่าวป้องกันการค้ามนุษย์ ซึ่งจำนวนเหยื่อค้ามนุษย์ได้ลดลงทุกปีอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการกระจายข่าวในปีนี้ตม.ได้ใช้วิธีการแข่งขันออกแบบโปสเตอร์โดยภาพวาดดิจิตอล ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้หัวข้อ4P ป้องกัน(Prevention) ฟ้องร้อง(Prosecution) ปกป้อง(Protection) ความสัมพันธ์(Partnership) ในการออกแบบ สำหรับข้อมูลการแข่งขันเพิ่มเติม ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์http://event.kayelu.com/2016ipdc
หน้าแรก