โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

ระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติได้เปลี่ยนมาใช้ระบบตรวจสอบใบหน้าและลายนิ้วมือ

  • วันที่:
  • ที่มา:Border Affairs Corps
  • ตี:3536
หมายเลขโทรศัพท์(03)3985010 ต่อ 7302เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของชาวเมืองในการเข้าออกประเทศ ทางกรมตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบตรวจสอบใบหน้าและลายนิ้วมือตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ปี 2017เป็นต้นไป เพียงตรวจสอบใบหน้าหรือลายนิ้วมืออย่างใดอย่างหนึ่งผ่านก็จะสามารถเข้าออกประเทศได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบตรวจคนเข้าเมืองระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติใช้วิธีการตรวจสอบจากการสแกนใบหน้า หากนักท่องเที่ยวสแกนใบหน้าไม่ผ่านเนื่องจากมีผมปิดบังใบหน้าถึงคิ้ว หรือเนื่องจากสีหน้ามีรอยยิ้มทำให้สแกนใบหน้าไม่ผ่านก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการสแกนลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบได้ ระบบนี้จะตรวจสอบโดยเริ่มสแกนที่ใบหน้าก่อน หากไม่ผ่านจึงจะถึงขั้นตอนสแกนลายนิ้วมือเพื่อลดเวลาการตรวจสอบของระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าออกประเทศ โดยทางกรมได้เริ่มใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ปี 2017 เป็นต้นมา เพียงสแกนใบหน้าหรือลายนิ้วมืออย่างใดอย่างหนึ่งก็จะสามารถผ่านเข้าเมืองได้ภายในระยะเวลา 10 วินาที นักท่องเที่ยวที่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติสามารถเข้ารับบริการที่สะดวกง่ายดายนี้โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ ส่วนผู้ที่เคยบันทึกภาพใบหน้าแต่ยังไม่เคยบันทึกลายนิ้วมือจะยังสามารถใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติได้ แต่หากต้องการประหยัดเวลาในการผ่านประเทศ สามารถขอลงทะเบียนลายนิ้วมือ เพื่อลดเวลาการผ่านเข้าประเทศลงอีกชาวไต้หวันที่มีอายุครบ 14 ปีบริบูรณ์ และมีส่วนสูง 140 เซนติเมตรขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ สามารถนำหนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย (บัตรประชาชน บัตรประกันสุขภาพ หรือใบขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพื่อขอรับบริการ ส่วนชาวต่างชาติ ชาวจีน ฮ่องกง มาเก๊าที่มีอายุครบ 14 ปีบริบูรณ์ที่มีสิทธิ์พำนักถาวรในไต้หวันและได้รับอนุญาติให้เข้าออกประเทศได้หลายครั้งสามารถนำหนังสือเดินทางและเอกสารพำนักถาวรไปขอรับบริการได้ฟรีที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง
หน้าแรก