โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

ดูแลให้คำปรึกษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

  • วันที่:
  • ที่มา:Immigration Counseling Section
  • ตี:1032
เพื่อช่วยให้คู่สมรสต่างชาติและชาวจีนเคยชินกับการใช้ชีวิตในไต้หวัน โดยใช้ความสามารถด้านวัฒนธรรมและภาษา ในการเพิ่มการแข่งขันในไต้หวัน  ทางตม.ได้ร่วมมือข้ามแผนกโดยผลักดัน “มาตรการดูแลให้คำปรึษาแก่คู่สมรสชาวต่างชาติและชาวจีน” โดยให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิต ให้ความรู้ด้านประกันสังคม คุ้มครองสิทธิการจ้างงาน การศึกษาต่อเนื่อง การเลี้ยงดู้ลูก ปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคล ระบบกฏหมายที่ครบครัน และสนับสนุนแนวคิดอย่างทั่วถึง รวม8สิ่งสำคัญ และได้ให้กองทุนประจำอำเภอในการจัดกิจกรรมในการปรับสภาพการใช้ชีวิต ส่งเสริมให้ญาติๆผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมกิจกรรม ใช้ “กองทุนดูแลคู่สมรสต่างชาติ” เป็นเงินสบทบให้กับหน่วยงานรัฐ หรือเอกชนในการจัดกิจกรรมดูแลให้คำปรึกษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ สร้าง “ฐานข้อมูลล่ามแปลภาษา” ลดปัญหาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มีภาษาเป็นอุปสรรค ให้ความคุ้มครองสิทธิด้านนี้เป็นประจำ จัดตั้ง “สายด่วนปรึกษาข้อมูลการใช้ชีวิตในไต้หวัน” (0800-024-111) โดยมีผู้ให้บริการทั้งหมด7ภาษา ภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย และ กัมพูชา ทำภาพยนต์โปรโมทวัฒนธรรมที่หลากหลายและการดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ หนังสั้นครอบครัวสุขสันต์ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ กิจกรรมอาหารและวัฒนธรรมหลากหลาย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมความปรองดองวัฒนธรรมที่หลากหลาย จัดตั้งกองทุน ทุนการศึกษาให้กับลูกหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ปลูกผังลูกหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และจัดทำหนังสือการเรียนประจำชาติให้แก่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เพื่อปลูกฝังคนเก่งในอนาคตให้กับชาติ ร่วมกับจุดบริการทั่วประเทศสร้างความห่วงใยตั้งแต่เข้าสู่ประเทศ คอร์สเรียนการเรียนรู้ในครอบครัว ดูแลทั่วถึงและจัดสร้างความห่วงใยทางอินเตอร์เน็ตเป็นต้น ทำให้การใช้ชีวิตในไต้หวันสำหรับคู่สมรสเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น
หน้าแรก