โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

รองผู้อำนวยการ

  • วันที่:
  • ที่มา:Appointing and Dismissal Section
  • ตี:502
林副署長
นายหลินซิงชุน  รองผู้บัญชาการกรมตรวจคนเข้าเมือง
ประวัติการศึกษา:
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาตำรวจบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยตำรวจกลาง
ประวัติการทำงาน:
รองผู้บัญชาการกรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าเลขาธิการกรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าหน่วยกิจการด่านพรมแดน กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าหน่วยกิจการพิเศษเฉพาะกิจที่2กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าห้องเลขาธิการกรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
หน้าแรก