โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

  • วันที่:
  • ที่มา:Appointing and Dismissal Section
  • ตี:577
署網-署長正面坐姿近照(有眼鏡)
นายจงจิ่งคุณ  ผู้บัญชาการกรมตรวจคนเข้าเมือง
ประวัติการศึกษา:
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาตำรวจศาสตร์ มหาวิทยาลัยตำรวจกลาง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาตำรวจบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยตำรวจกลาง
ประวัติการทำงาน:
 ผู้บัญชาการกรมตรวจคนเข้าเมือง  กระทรวงมหาดไทย
รองผู้บัญชาการกรมตรวจคนเข้าเมือง  กระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าหน่วยกิจการเขตกลาง กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าหน่วยกิจการพิเศษเฉพาะกิจที่2กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าหน่วยกิจการด่านพรมแดน กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
หน้าแรก