โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

  • วันที่:
  • ที่มา:Appointing and Dismissal Section
  • ตี:230
署長 จง จิ่งคุน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 
ประวัติการศึกษา:
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะตำรวจศาสตร์ มหาวิทยาลัยตำรวจกลาง
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารงานตำรวจ มหาวิทยาลัยตำรวจกลาง
3.ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสืบสวนประเภท ข ด้วยคะแนนดีเลิศของกรมสอบสวนคดี กระทรวงยุติธรรม ปีค.ศ.1982
 
ประสบการณ์ทำงาน:
1.ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
2.รองผู้อำนวยการตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
3.กองพันกิจการภาคกลาง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
4.หัวหน้ากองพลที่สอง กองกิจการพิเศษ กรมการตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
5.หัวหน้ากองพล กองกิจการพิเศษ กรมการตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
หน้าแรก