โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

อธิบดีกรมตำรวจ

  • วันที่:
  • ที่มา:Appointing and Dismissal Section
  • ตี:602
署長照片1 ชิว ฟงกวงอธิบดีกรมตำรวจ


ประวัติการศึกษา:
1.ปริญญามหาบัญฑิต สาขาอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยไทเป
2.คณะตำรวจศาสตร์รุ่นที่ 43 มหาวิทยาลัยตำรวจกลาง

ประสบการณ์ทำงาน:
1.ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
2.รองผู้อำนวยการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย
3.ตำรวจนครบาลเมืองไทเป
4.ตำรวจภูธรเมืองจีหลง
5.ผู้บัญชาการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย
6.ตำรวจภูธรเมืองจีหลง
7.ตำรวจภูธรเมืองไทจง
8.รองผู้กำกับการงานสืบสวนสอบสวน กระทรวงมหาดไทย
9.ตำรวจภูธรเมืองซินจู๋
10.เลขานุการงานสืบสวนสอบสวน กระทรวงมหาดไทย
11.หัวหน้ากองบังคับการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจเมืองไทเป
12.หัวหน้ากองบังคับการตำรวจนครบาลภาค 6 สำนักงานตำรวจเมืองไทเป
13.รองหัวหน้ากองบังคับการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจเมืองไทเป

หน้าแรก