โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

คู่สมรสบริการสายด่วนพิเศษต่างประเทศ

  • วันที่:
  • ที่มา:Immigration Counseling Section
  • ตี:1850
◎บริการให้คำปรึกษาอย่ารวดเร็วและสะดวกสำหรับผู้อพยพใหม่, อุปสรรคทางภาษา﹐ให้บริการอย่างอบอุ่น﹐ให้บริการสำหรับส่วนบุคคล, กระทรวงมหาดไทยได้มีบริการแด่ 「คู่สมรสชาวต่างชาติสายด่วนข้อมูล 0800-088-885」 เพื่อบริการภาษาเวียตนาม、บาฮาซาอินโดนีเซีย、ไทย、 กัมพูชา、บริการให้คำปรึกษาภาษาอังกฤษ เรายินดีให้ปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตในไต้หวัน、 ที่พัก、 การศึกษา、 การจ้างงาน、 การดูแลสุขภาพ、ความปลอดภัยส่วนบุคคลการศึกษาของบุตร、 การขนส่ง、การจัดสวัสดิการสังคมและกฎหมายอื่น ๆ และความต้องการของผู้อพยพใหม่ทำให้การใช้งานมากขึ้นของการให้คำปรึกษาสาย 0800-088-885
หน้าแรก