โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับชาวต่างชาติที่ย้ายถิ่นที่อยู่ (อาศัย) อยู่เกินกำหนด

  • วันที่:
  • ที่มา:Law Enforcement Section
  • ตี:506
มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับชาวต่างชาติที่ย้ายถิ่นที่อยู่ (อาศัย)  อยู่เกินกำหนด ยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับชาติเป็นระดับที่ 3 ถ้าหากป ระชากรผู้ย้ายถิ่นที่อยู่ (อาศัย) เกินกำหนดในไต้หวันมีอาการน่าสงสัยที่จะติดเชื้อ โปรดอุ่นใจที่จะออกมารอรับการตรวจคัดกรองทางการแพทย์ และโปรดปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดดังต่อไปนี้1.สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปข้างนอกและรักษาระยะห่างทางสังคมในอาคาร 1.5 เมตร และกลางแจ้ง 1 เมตร2.หลีกเลี่ยงการเข้าสถานบันเทิงต่างๆและสถานที่สุ่มเสี่ยง3.ห้ามชุมนุมกันภายในอาคารมากกว่า 5 คนและกลางแจ้งมากกว่า 10 คน4.หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นและการเดินทางข้ามพื้นที่5.หากคุณมีอาการเป็นหวัด มีไข้ ไอ และอาการน่าสงสัยอื่นๆที่ว่าจะติดเชื้อ หรือมีการสัมผัสกับบุคคลที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อแล้ว สามารถโทรติดต่อสายด่วน 1955 หรือทีมเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางให้ความช่วยเหลือในด้านการตรวจสุขภาพ (งดการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ)

รายการเอกสารแนบ

  • มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับชาวต่างชาติที่ย้ายถิ่นที่อยู่ (อาศัย) อยู่เกินกำหนด jpg
หน้าแรก