โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

โครงการการมอบตัว 2.0 เริ่มแล้ววันนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปลุกใจ ให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนด มามอบตัว

  • วันที่:
  • ที่มา:Foreign Affairs Section
  • ตี:108

รายการเอกสารแนบ

  • 新聞稿(泰文) pdf
หน้าแรก