โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

โครงการ การมอบตัว สำหรับชาวต่างชาติ กรณีพำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนด

  • วันที่:
  • ที่มา:Foreign Affairs Section
  • ตี:127
泰國
หน้าแรก