โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

โครงการ การมอบตัว สำหรับชาวต่างชาติ กรณีพำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนด

หน้าแรก